ogłoszenia

„Różowe skrzyneczki” już w szkole – Dostępność +

Szkoła „u mistrza Paderewskiego” w Ciężkowicach szkołą bez barier. UCZEŃ / UCZENNICA są najważniejsi. SZKOŁA RÓWNYCH SZANS!
„DOSTĘPNOŚĆ +”
Kolejny krok za nami.
Dziękuję Jakubowi Mirkowi Przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego, który pomysł wprowadzenia „RÓŻOWYCH SKRZYNECZEK” zawarł w swoim programie wyborczym w zeszłym roku tj. 2021. Wybory, które są u nas zawsze świętem DEMOKRACJI. Kuba wygrał. Kubo obietnica spełniona.
Dziękuję naszym uczennicom, które również wskazywały na potrzebę realizacji tego przedsięwzięcia! Wasz głos liczy się w naszej szkole!
 
Uczennico! Zapomnisz, nie będziesz mogła kupić… Podejdź i zabierz. Masz prawo czuć się komfortowo.
Uczennico! Posiadasz w nadmiarze… Podejdź i zostaw. Twoje koleżanki mają prawo czuć się pewnie.
 
Likwidacja barier:
  • architektonicznych,
  • technicznych, w tym budowy czytelniejszej strony internetowej: www.umistrzapaderewskiego.pl,
  • poprzez montaż pętli indukcyjnych, wzmacniających dźwięk dla osób używających aparatów słuchowych,
  • montaż tabliczek z napisami w języku Braille’a dla osób niedowidzących,
  • budowę platformy windowej dla osób z problemami w samodzielnym przemieszczaniu się,
  • tablice informacyjne,
  • i INNYCH! – Cztery „RÓŻOWE SKRZYNECZKI „
Młodzież zasługuje na RÓWNE SZANSE. Szkoła „u mistrza Paderewskiego” w Ciężkowicach to miejsce, gdzie młody człowiek zdobywa wiedzę, uczy się i rozwija kompetencje społeczne. Nawiązuje relacje z rówieśnikami.
Józef Parys, dyrektor szkoły
 
 

Podobne posty

XXI Zlot Niepodległościowy ,,Łowczówek 2019”

szef

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego

szef

szef
Skip to content