akcje i projekty

Drodzy Uczniowie, Rodzice!

Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia uruchomił program pilotażowy dla dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii cyfrowych, oraz przejawiających złe samopoczucie psychiczne. W specjalistycznych ośrodkach dzieci, młodzież i ich rodziny otrzymają bezpłatnie profesjonalną pomoc psychologiczną i terapeutyczną.

Wsparcie dzieci i młodzieży uzależnionych cyfrowo

Program to odpowiedź na problem uzależnień cyfrowych wśród dzieci i młodzieży. Zjawisko nasiliło się w czasie pandemii COVID-19. Działania mają wesprzeć uczniów i ich rodziców w walce z uzależnieniami od nowych technologii.

Celem programu jest m.in.:

  • ograniczenie negatywnych zachowań związanych z uzależnieniami cyfrowymi,
  • zwiększenie wiedzy w tym zakresie,
  • poprawa stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Pomocy w ośrodkach będą udzielali:

  • psycholodzy,
  • psychoterapeuci,
  • terapeuci środowiskowi.

Wybrane ośrodki na terenie całego kraju będą realizowały działania terapeutyczne skierowane do uczniów problemowo korzystających z nowych technologii oraz ich rodzin. W placówce będzie można skorzystać z diagnozy i porad psychologicznych, psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej oraz terapii środowiskowej. Jeśli specjaliści uznają, że konieczna jest konsultacja z lekarzem psychiatrą, przekierują pacjenta do innej placówki. Pomoc jest bezpłatna.

Program pilotażowy trwa od grudnia 2021 do końca czerwca 2023 roku.

Ośrodki i placówki realizujące program w naszej okolicy:

–  Centrum Zdrowia Tuchów ul. Tarnowaska 34, Tel. 14 687 04 00

– Szpital specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, Tel. 183553200

– Zespół Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie ul. Mostowa 6 Tel. 14 632 42 21

14 632 42 61,

Sabina Cygnar, pedagog szkolny

https://www.gov.pl/attachment/8a88cb3b-e8fb-4d1e-b0cf-bfdb4de9dd92

https://www.gov.pl/attachment/d4b5ce59-952a-4824-9135-5af4dcf7b420

https://www.gov.pl/attachment/4dd57596-d43d-4772-ba91-adf7d45925fb

Podobne posty

Wybory Samorządu Uczniowskiego „U mistrza Paderewskiego”

szef

Integracyjny Złaz „Śladami Ignacego Jana Paderewskiego”

szef

Marzenie…

szef
Skip to content