akcje i projekty

„Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych u uczniów IV”

W dniu 16.05.2022 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn.: „Bądź EKO – kształtowanie postaw
proekologicznych u uczniów IV” z zakresu edukacji ekologicznej, współfinansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Celem projektu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i wzrost wiedzy z zakresu ochrony
środowiska u uczniów poprzez edukację ekologiczną nt. ochrony powietrza, klimatu, wód, właściwą
gospodarkę odpadami oraz ochrony różnorodności biologicznej.
Projekt skierowany jest do uczniów 8 szkół ponadpodstawowych Powiatu Tarnowskiego tj.
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach,
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie,
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku,
Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu,
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach,
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie,
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie,
Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie
oraz dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wierzchosławicach –
Dwudniakach.
W ramach projektu będą realizowane następujące działania:
1. Zajęcia i warsztaty ekologiczne dla uczniów w ZSP Żabno, ZSP Ryglice, CKZiU Tuchów, LO Tuchów,
ZSP Zakliczyn, ZSOiZ Gromnik, ZSOiZ Ciężkowice, ZSLiT Wojnicz, SOSW w Wierzchosławicach-
Dwudniakach.
2. Wyjazdy edukacyjne, prelekcje i warsztaty terenowe, m.in:
 wyjazd do Centrum Edukacji Przyrodniczej w Jastrzębi i Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach,
 wyjazd do Ośrodka Edukacji Ekologicznej na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku
Krajobrazowego w gminie Rzepiennik Strzyżewski oraz do Parku Zdrojowego w Ciężkowicach
3. Prelekcje i warsztaty przyrodnicze przeprowadzone w szkołach przez Partnerów:
 z leśnikami i edukatorami Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddział
w Tarnowie (180 uczn. z ZSP Zakliczyn, ZSP Ryglice, ZSLiT Wojnicz, ZSP Żabno, CKZiU
Tuchów, LO Tuchów, ZSOiZ Gromnik i ZSOiZ Ciężkowice)
 z pszczelarzem z Pasieki "Złota Kuszka" (20 os. z SOSW w Wierzchosławicach)
 z instruktorem wędkarstwa Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie (70 uczn. ZSP
Zakliczyn, LO Tuchów, SOSW w Wierzchosławicach).
4. Kampania informacyjno – promocyjna Bądź EKO w ZSP Żabno, ZSP Ryglice, CKZiU Tuchów, LO
Tuchów, ZSP Zakliczyn, ZSOiZ Gromnik, ZSOiZ Ciężkowice, ZSLiT Wojnicz, SOSW w
Wierzchosławicach-Dwudniakach:
• Akcja „Zielona szkoła”- tworzenie miejsc obserwacji przyrody, ścieżek sensorycznych, akcja sadzenia
drzew, krzewów, kwiatów, traw w otoczeniu szkoły lub ukwiecenie szkolnych korytarzy i klas
• Akcja „Nakrętka” – akcja zbierania nakrętek realizowana w partnerstwie z Fundacją "Most Pokoleń"
• Akcja „Włącz Eko Działania" realizowana w partnerstwie z Firmą Your Partner Sp. z o.o.
• Akcja „Sprzątanie Świata” realizowana w partnerstwie z Firmą Your Partner Sp. z o.o.
• Konkurs fotograficzny "Barwy Powiatu Tarnowskiego"
• Konkurs gra wielkoformatowa z pytaniami o tematyce ekologicznej, przyrodniczej
• Konkurs plastyczny „Drugie życie odpadów” – prace wykonane dowolną techniką z wykorzystaniem
surowców wtórnych
Dla najlepszych uczniów biorących udział w konkursach przewiduje się nagrody.
W celu wspólnej realizacji projektu zaplanowano współpracę z:
 Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddział Tarnów,

 Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie,
 Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice – Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza
Tomków w Ciężkowicach
 Gminą Rzepiennik Strzyżewski
 Firmą Your Partner Sp. z o.o. ul.
 Pasieką „Złota Kuszka” Piotr Łosiński
 Fundacją " Most Pokoleń”
Realizacja projektu zaplanowana jest od 16.05.2022 r. do 14.10.2022 r.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja uczestników do projektu oraz konkursów w ramach „Bądź EKO – kształtowanie postaw
proekologicznych u uczniów IV” rozpocznie się od dnia 1 września 2022 r.
Więcej informacji oraz regulamin rekrutacji zostanie opublikowany w sierpniu 2022 r.

Podobne posty

Rekrutacja uczestników do projektu „Mój rozwój – moja przyszłość II”

szef

Spełnione marzenie… Kacpra

szef

Akcja honorowego krwiodawstwa!

szef
Skip to content