Pamięć fundamentem przyszłości

szef
Data Wydarzenie
8 stycznia 1918 roku Orędzie prezydenta USA Thomas’a Wilsona
23 stycznia 1793 roku Drugi rozbiór Polski
18 lutego 1846 roku Rabacja Galicyjska
20/21 lutego 1846 roku Wybuch Powstania Krakowskiego
1 marca 1951 roku Wykonanie wyroku śmierci na członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”
24 marca 1794 roku Początek Insurekcji Kościuszkowskiej
20 kwietnia 966 roku Chrzest Polski
3 maja 1791 roku Uchwalenie konstytucji 3 Maja
8 maja 1945 roku Akt kapitulacji III Rzeszy Niemiec
4 czerwca 1989 roku Wybory kontraktowe w Polsce
1 lipca 1569 roku Unia Lubelska
11 lipiec 1943 roku Krwawa niedziela (ludobójstwo na Polakach – UPA UON)
15 lipca 1410 Bitwa pod Grunwaldem
1 sierpnia 1944 roku Wybuch Powstania Warszawskiego
5 sierpnia 1772 roku Pierwszy rozbiór Polski
6 sierpnia 1914 roku Wymarsz Pierwszej Kadrowej
11 sierpnia 1937 roku Operacja Polska NKWD
15 sierpnia 1920 roku Bitwa warszawska
1 września 1939 roku Agresja III Rzeszy Niemiec na Polskę. Wybuch II wojny światowej
12 września 1683 roku Bitwa wiedeńska
17 września 1939 roku Agresja ZSRS na Polskę
27 września 1605 roku Bitwa pod Kircholmem
16 października 1978 roku Wybór biskupa Karola Wojtyły na Urząd Piotrowy
24 października 1795 roku Trzeci rozbiór Polski
30 października 1918 roku Przewrót niepodległościowy w Tarnowie. Tarnów pierwsze niepodległe
11 listopada 1918 roku Odzyskanie niepodległości przez Polskę
29/30 listopada 1830 roku Wybuch Powstania Listopadowego
13 grudnia 1981 roku Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce
27 grudnia 1918 roku Wybuch Powstania Wielkopolskiego
Skip to content