Ogłoszenia

Drodzy Absolwenci


Na stronie MEN znajduje się komunikat w sprawie matury ustnej, który zamieszczam poniżej.

W tym roku bez matury ustnej, poza wyjątkami.


Do części ustnej przystąpią tylko absolwenci, którzy do 7 lutego 2020r. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja 2020r. przekażą do dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (w zależności od tego, do kogo składali deklarację) informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.


Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego będą mogli również przystąpić absolwenci, aby zrealizować postanowienie umowy międzynarodowej.

Zasady Przeprowadzania Egzaminów

Zobacz więcej poniżej: Zasady Przeprowadzania Egzaminów i Harmonogram – Prezentacja

Jeżeli wyrazicie wolę zdawania egzaminu ustnego proszę o kontakt z sekretariatem szkoły (tel.: 14 65 11 080)

Beata Porębska, wicedyrektor szkoły

Podobne posty

O terapeutycznej funkcji książki słów kilka…

szef

Rekrutacja na kursy zawodowe

szef

ZDALNA SZKOŁA

szef
Skip to content