Ogłoszenia

Zebranie z rodzicami – 09. 09. 2020 r.

Szanowni Państwo, Mamy i Ojcowie naszych uczniów – wychowanków

Serdecznie zapraszam na dzień 9 września 2020 roku na godzinę 1500 na hol na drugie piętro na spotkanie z Dyrektorem Szkoły. Po krótkim przedstawieniu sprawozdania za rok poprzedni i planu pracy na rok szkolny 2020/2021 odbędą się zebrania z wychowawcami klas.

,,Szkoła przygotowuje uczniów do podejmowania nauki na kolejnym etapie kształcenia i do podejmowania pracy w zawodach i specjalnościach wymagających kwalifikacji na poziomie wykształcenia średniego. Szkoła […] promuje zachowania i postępowania godne młodego Polaka, promuje zachowania prospołeczne, altruistyczne i wolontarystyczne, szanuje poglądy i przekonania uczniów, dbając jednocześnie o maksymalne wykorzystanie. Mając za Patrona Ignacego Jana Paderewskiego, pianistę, kompozytora, działacza społecznego i męża stanu, który jako premier i minister spraw zagranicznych podpisał w imieniu Polski traktat wersalski, społeczność szkolna realizuje swe zadania w zgodzie z mottem mistrza: Najważniejszą rzeczą w życiu jest świadomość spełnienia obowiązku.”  Statut ZSOiZ w Ciężkowicach

Zebranie Rady Rodziców Szkoły odbędzie się tego samego dnia o godzinie 1630 w gabinecie Dyrektora Szkoły.

Program zebrania:
1. Spotkanie Rady Rodziców Szkoły z Dyrektorem Szkoły. – 1500
2. Spotkanie z wychowawcami klas. – 1530
3. Zebranie Rady Rodziców Szkoły. – 1630

Harmonogram spotkań rodziców z wychowawcami:

Klasa I LO – sala 20 – Łaś Aleksandra

Klasa II LO – sala 34 – Paluch Karolina

Klasa III LO – sala 29 – Porębska Beata (Wicedyrektor Szkoły)

Klasa I THI – sala 22 – Parys Józef (Dyrektor Szkoły)

Klasa TFŻ – sala 6 – Edyta Szwalec

Klasa II THI – po Gim. – sala 47 – Jurkiewicz-Drąg Jowita

Klasa II TFŻ – po Szk. Podst. – sala 49 – Gut Katarzyna

Klasa II TFŻ– po Gim. – sala 16 – Mastalska Jolanta

Klasa III THI – sala 18 – Iwaniec Karolina

Klasa III TFŻ – sala 35 – Kapałka Aneta

Klasa IV T – sala 3 – Kiełbasa Renata

Klasa II BS – po Szk. Podst. – sala 23 – Sławuta Teresa

Wpłatę na Radę Rodziców można dokonać przelewem na konto Rady Rodziców w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego (40 zł): 24 8591 0007 0291 0350 1629 0001.W opisie przelewu proszę o zapis: Nazwisko i imię , klasa

Józef Parys, dyrektor szkoły

Podobne posty

Zebranie rodziców z nauczycielami

szef

Zarządzenie nr 38/2020 z dnia 19 października 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach

szef

Konkurs „Bądź EKO”

szef
Skip to content