Ogłoszenia

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU „ Mistrzowie w zawodzie II”

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na kursy zawodowe dla uczniów technikum i branżowych szkół I stopnia.  Formularze rekrutacyjne należy składać do 16 września 2022 r.  u szkolnego lidera Teresy Sławuty.

Celem kursów jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki dostępne są
na stronie www.mistrzowiewzawodzie.pl w zakładce Dokumenty – Regulamin rekrutacji oraz na stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie.

 

Wykaz kursów dla uczniów ZSOiZ Ciężkowice :

 

Kurs zawodowy: kuchnie świata

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Wymiar zajęć: 40 godz

 

Kurs zawodowy: Kurs carvingu

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Wymiar zajęć: 16 godz.

 

Kurs zawodowy: Kurs kelnerski z flambirowaniem

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: 23 godz. w ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Wymiar zajęć: 33 godz.

 Kurs zawodowy: obsługa kasy kelnerskiej z terminalem POS

 • Uczestnicy kursu – 9 uczniów – ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

 Kurs zawodowy: Obsługa kasy fiskalnej

 • Uczestnicy kursu – 8 uczniów – ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

Kurs zawodowy: cukierniczy (1)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Wymiar zajęć: 30 godz.

Kurs zawodowy: cukierniczy (2)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Wymiar zajęć: 30 godz.

 

Kurs zawodowy: kurs obsługi oprogramowania do świadczenia usług hotelarskich (1)

 • Uczestnicy kursu – 9 uczniów – ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

Kurs zawodowy: kurs obsługi oprogramowania do świadczenia usług hotelarskich (2)

 • Uczestnicy kursu – 9 uczniów – ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

Podobne posty

Nabór WOŚP

szef

Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 11 marca 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS–COV-2 wśród uczniów oraz pracowników oświaty

szef

Wycieczka do Grecji (4-12 września 2022) wolne miejsca

Dyrektor
Skip to content