akcje i projekty Ogłoszenia

Realizacja Grantu 1 Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny

PROJEKT „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”  w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i ZAWODOWYCH IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO w CIĘŻKOWICACH

PROMOCJA GRANTU

Powiat Tarnowski zakupił sprzęt komputerowy w ramach projektu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ projektu A granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny GRANT 1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 finansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

W ramach grantu zakupiono 30 laptopów i przekazano je do: Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie, Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach, Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku, Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu oraz Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie zgodnie z przedstawionymi potrzebami.

Zakupiony sprzęt szkoły udostępnią nauczycielom w celu umożliwienia im prowadzenia lekcji w trybie zdalnym oraz uczniom w celu umożliwienia im uczestnictwa w lekcjach. Wpłynie to pozytywnie na wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach. Sprzęt zakupiony w ramach grantu po zakończeniu nauki zdalnej będzie służył szkołom do celów edukacyjnych.

Środki finansowe przyznane dla powiatu to 75 000,00 zł. Projekt jest w 100% dofinansowany, w tym z Unii Europejskiej (85%) i Budżetu Państwa (15%).

Podobne posty

Uśmiech Kacpra – bezcenny

szef

Nowoczesna pracownia cukierniczo – gastronomiczna

szef

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

szef
Skip to content