akcje i projekty Ogłoszenia

REKRUTACJA NA STAŻE / PRAKTYKI ZAWODOWE

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na: staże zawodowe dla uczniów technikum i liceum ogólnokształcącego oraz praktyki zawodowe dla uczniów branżowej szkoły I stopnia. Staże i praktyki zawodowe trwają 150 godzin. Po realizacji stażu/praktyki uczeń/uczennica wnioskuje o stypendium w wysokości  1 700,00 zł. Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce “Dokumenty” na stronie internetowej projektu oraz na stronie internetowej szkoły. Staże i praktyki będą realizowane w terminach: 5-30 lipiec oraz 2-27 sierpień 2021 r. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariatach szkoły lub do mnie – szkolnego lidera projektu Renaty Kiełbasy do dnia 28 maja 2021 r. Chętni muszą mieć ukończone 16 lat.

Renata Kiełbasa

Szkolny Lider projektu MwZ II

Podobne posty

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2021

szef

Wyjazd młodzieży do kina Millenium w Tarnowie

szef

Zgoda na wyjazd do CSM na film pt.: Wyklęty

szef
Skip to content