uroczystości szkolne

Pożegnanie klas maturalnych

W piątek 29. 04. 2022 roku mury szkoły ‘’ u mistrza Paderewskiego” opuściły
klasy IV THI oraz IV TFŻ. O godz. 8.00 odprawiono Mszę św. w intencji
absolwentów w kościele pw. Pana Jezusa Miłosiernego i św. Andrzeja Apostoła
w Ciężkowicach. Następnie pożegnano uczniów, podczas uroczystej akademii
przygotowanej przez klasę 3 TFŻ pod czujnym okiem pani Katarzyny Gut.
Montaż słowno – muzyczny uświadomił wszystkim , że „każda historia ma
swój koniec, ale w życiu każdy koniec jest początkiem nowej historii”. Takie
było również motto przedstawienia. Uczniowie wzruszająco i z pewną dozą
humoru nawiązali do tego, co doświadczyli absolwenci w murach szkoły i co ich
czeka w przyszłości. Nadszedł moment podziękowań i pożegnań. Głos zabrali:
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Przewodnicząca Rady Rodziców.
Przedstawiciele młodszych klas wręczyli absolwentom drobny upominek na
szczęście.
Następnie przemówił pan dyrektor Józef Parys. W swym wystąpieniu
podkreślił, że to podczas pobytu w „szkole u mistrza Paderewskiego”
kształtowały się charaktery i osobowości naszych absolwentów. Pan Dyrektor
wyraził nadzieję, że uczniowie będą dobrze wspominać środowisko szkolne,
które zawsze w swych działaniach było im przychylne oraz że upływający czas
nie zabierze im radości, kreatywności oraz młodzieńczego zapału do
poszukiwania prawdy. To właśnie od nich zależą przyszłe losy naszej Ojczyzny.
Dyrektor życzył absolwentom, by dokonywali dojrzałych i odpowiedzialnych
wyborów i zawsze starali się być dobrymi i uczciwymi ludźmi. Nasza szkoła
zawsze będzie dla nich otwarta, mogą liczyć tu na pomoc, czy zwykłą rozmowę.
Podziękował również Rodzicom absolwentów, za zaufanie jakim obdarzyli
szkołę, powierzając jej swój największy skarb – dziecko. Głos zabrał również
przedstawiciel absolwentów Mirosław Żaba z klasy IV TFŻ. Złożył oryginalne
podziękowania w imieniu klas maturalnych na ręce Dyrekcji, Nauczycieli i
Wychowawczyń: pani Anety Kapałki i pani Karoliny Wielgus.
Zwieńczeniem akademii był moment, w którym pan Dyrektor wręczył
uczniom wyróżniającym się w nauce, sporcie, działającym na rzecz szkoły,
pamiątkowe dyplomy, nagrody oraz Srebrną i Brązową Tarczę. Natomiast

Rodzice wyróżniających się absolwentów otrzymali z rąk pana Dyrektora listy
gratulacyjne. Przy tak szczególnej okazji nagrodzono również uczennice
młodszych klas , które brały udział w konkursach fryzjerskich.
Jako ostatnie głos zabrały panie Wychowawczynie. Pożegnały swych
Wychowanków ciepło, życzliwie oraz słodko, obdarowując absolwentów
tortem z ich wizerunkami. Po akademii zaproszono uczniów oraz rodziców do
klas, gdzie miał miejsce poczęstunek oraz wręczenie świadectw.
Drodzy Absolwenci! Społeczność szkolna życzy Wam powodzenia na
egzaminach maturalnych oraz sukcesu podczas zdawania najtrudniejszego z
egzaminów – „egzaminu z życia”.

Agnieszka Gucwa, nauczyciel języka polskiego

 

 

Podobne posty

Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego 17-18 listopada 2017 roku

szef

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 – nadzwyczajnego roku szkolnego „u mistrza Paderewskiego” w Ciężkowicach.

szef

Gminne oświatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości

szef
Skip to content