Wyjazd studyjny do Oświęcimia

W dniach 29 i 30 października 2019 roku w ramach programu „Małopolska Pamięta” uczniowie szkoły „u mistrza Paderewskiego” w Ciężkowicach uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Oświęcimia. Przez dwa dni poznawali nie tylko historyczną prawdę o ludobójstwie wynikającą z pogłębionego pobytu w miejscu pamięci w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, ale …

Podsumowanie akcji krwiodawstwa „u mistrza Paderewskiego”

23 października na hali widowiskowo- sportowej w Ciężkowicach odbyła się kolejna akcja honorowego krwiodawstwa zorganizowania przez Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach. Krew oddało 29 osób co stanowi ponad 13 litrów tego cennego daru. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim …

Akcja bicia rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy

16 października 2019r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji bicia rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy – jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Jest to ogólnopolska akcja organizowana przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od 2013 roku. W poprzednim roku wzięło w niej udział w całej Polsce 116 342 osób, …

Dziękujemy za pomoc pani Agnieszcze…

W poniedziałek 7 października 2019 roku w naszej szkole odbyła się zbiórka pieniędzy, by wspomóc chorą na nowotwór płuca naszą absolwentkę panią Agnieszkę byłą słuchaczkę Szkoły Policealnej kształcącej w zawodzie Terapeuta Zajęciowy. Wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie zbiórki bardzo dziękuję: Samorządowi Uczniowskiemu, uczniom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi naszej szkoły „u …

Podsumowanie projektu „Bądź EKO” i kampania promocyjno- informacyjna.

W dniu 17.09.2019 r. odbyło się w naszej szkole podsumowanie projektu „Bądź EKO” i kampania promocyjno- informacyjna. Projekt realizowany był przez Powiat Tarnowski w ramach” konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej” i współfinansowany był przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie . Do projektu przystąpiło …

Salon Maturzystów Perspektywy 2019

Dnia 5 września 2019 r. uczestniczyłyśmy w Krakowskim Salonie Maturzystów Perspektywy 2019. Uczennice z klas IV Technikum miały możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną i warunkami rekrutacji na uczelnie wyższe tj. Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo- Hutnicza, Uniwersytet Rolniczy, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Warszawski i wiele innych. Bardzo …

Narodowe czytanie

Jak co roku w pierwszą sobotę września w ciężkowickim ratuszu odbyła się akcja Narodowe Czytanie. Wzięli w niej udział przedstawiciele wielu instytucji gminy Ciężkowice, na czele z Panem Burmistrzem Zbigniewem Jurkiewiczem, a także uczniowie naszej szkoły: Aleksandra Giemza i Magdalena Postawa z klasy II LO. Do tegorocznej – 8 już …

Uroczyste obchody 76. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej

Przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Tarnowie odsłonięto dzisiaj 11 lipca 2019 roku wystawę plenerową Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma”. Uroczyste obchody 76. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, zorganizowane zostały przez Powiat Tarnowski, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Towarzystwo Miłośników Lwowa i …

Innowacja pedagogiczna

Uczniowie  profilu pożarniczego  klasy I LO uczestniczyli w dodatkowych zajęciach językowych (innowacji pedagogicznej) „Pomoc przedmedyczna w języku angielskim i niemieckim”. Równocześnie jest to realizacja projektu eTwinning „Hand aufs Herz- Life Rescue Project”. W projekcie tym współpracują z ZSOiZ w Ciężkowicach cztery szkoły średnie z terenu Polski.  Celem zajęć było podniesienie …

Page 2 of 8
1 2 3 4 8