ogłoszenia

Nowoczesna pracownia cukierniczo – gastronomiczna

Od 1 stycznia 2020 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Mistrzowie w zawodzie II”. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. Jego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w branżach turystyczno-gastronomicznej oraz budowlanej poprzez wsparcie uczniów i nauczycieli w postaci zwiększenia wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych.

W ramach projektu przewidziane są staże/praktyki zawodowe, kursy zawodowe (w tym nadające kwalifikacje) dla uczniów technikum oraz branżowych szkół I stopnia, a także dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Jednak najważniejszą informacją dla naszej szkoły jest utworzenie nowoczesnej pracowni cukierniczo – gastronomicznej oraz zakup sprzętu, urządzeń i pomocy technodydaktycznych dla uczniów kształcących się w zawodzie cukiernik.
Okres realizacji projektu: 01.01.2020r. – 31.08.2023r.

Nauczyciel przedmiotów gastronomiczno – hotelarskich

Renata Kiełbasa

Podobne posty

Orszak Trzech Króli w Ciężkowicach

szef

Spoty reklamowe naszej szkoły w Radio!

szef

III Międzyszkolny Konkurs Językowy

szef
Skip to content