konkursy

I Wojewódzki Konkurs Historyczny „Ojcowie Niepodległości…”

Zapraszamy do wzięcia udziału w I edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Ojcowie Niepodległości…” poświęconego osobie męża stanu, patrioty, kompozytora Ignacego Jana Paderewskiego oraz symbolice narodowej.

Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Ojcowie Niepodległości…” są:  Zarząd Województwa Małopolskiego,  Bractwo Kurkowe w Ciężkowicach, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach, Centrum Promocji Gminy i Miasta Ciężkowice.

 

Cele główne konkursu to:

–  przybliżenie, popularyzacja i utrwalenie wiedzy o historii Polski XX w. i postaci „Ojców Niepodległości…” wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, z terenu Województwa Małopolskiego;

–  kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia szacunku dla dziejów ojczystych;

–  uczczenie  rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Cele szczegółowe:

–  promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli szczególnie uzdolnionych;

– popularyzacja tematyki historycznej wśród młodzieży;

–  doskonalenie pracy szkół w zakresie wspierania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych;

–  rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów;

–  wyzwalanie twórczej postawy nauczycieli w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy z uczniem zdolnym;

–  wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego szczebla;

–  rozwijanie umiejętności przygotowania prac pisemnych;

–  rozwijanie umiejętności porządkowania i wykorzystania informacji pochodzących z różnych źródeł;

–  kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o polskiej symbolach narodowych;

–  kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o „Ojcach Niepodległości…” oraz innych osobach szczególnie zasłużonych w proces odzyskania niepodległości;

–  w konkursie wyłonieni i nagrodzeni zostaną najlepsi uczestnicy, którzy uzyskają największą ilość punktową w części pierwszej tj. praca pisemna (esej) i części drugiej tj. test wiedzy w dniu 16 listopada 2022 roku.

Józef Parys, koordynator konkursu

 

Podobne posty

Konkurs – Żołnierze Wyklęci – Krzyżówka dla wytrwałych!

szef

Szkolny konkurs fryzjerski ,,Bajkowa Fryzura”

szef

Europejski Dzień Języków Obcych

szef
Skip to content