akcje i projekty

REKRUTACJA NA STAŻE ZAWODOWE / PRAKTYKI ZAWODOWE

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na:

–  staże zawodowe dla uczniów technikum i liceum ogólnokształcącego

oraz

– praktyki zawodowe dla uczniów branżowej szkoły I stopnia.

Staże i praktyki zawodowe trwają 150 godzin/4 tygodnie.

Po realizacji stażu/praktyki uczeń/uczennica wnioskuje o stypendium w wysokości
1 700,00 zł.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce “Dokumenty” na stronie internetowej projektu oraz na stronach internetowych szkół biorących udział
w projekcie.

Staże i praktyki będą realizowane w terminie: 3-28 lipca 2023 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie lub u szkolnych liderów wymienionych w zakładce “Kadra” do dnia 19 maja 2023 r.

Ilość miejsc ograniczona!

Teresa Sławuta, szkolny lider projektu

 

Podobne posty

Rekrutacja na dokształcanie zawodowe nauczycieli

szef

Termomodernizacja naszej szkoły dziś rusza! Winda już blisko!

szef

Zaproszenie na kawę do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach!

Dyrektor
Skip to content