akcje i projekty

REKRUTACJA NA STAŻE ZAWODOWE / PRAKTYKI ZAWODOWE

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na:

–  staże zawodowe dla uczniów technikum i liceum ogólnokształcącego

oraz

– praktyki zawodowe dla uczniów branżowej szkoły I stopnia.

Staże i praktyki zawodowe trwają 150 godzin/4 tygodnie.

Po realizacji stażu/praktyki uczeń/uczennica wnioskuje o stypendium w wysokości
1 700,00 zł.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce “Dokumenty” na stronie internetowej projektu oraz na stronach internetowych szkół biorących udział
w projekcie.

Staże i praktyki będą realizowane w terminie: 3-28 lipca 2023 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie lub u szkolnych liderów wymienionych w zakładce “Kadra” do dnia 19 maja 2023 r.

Ilość miejsc ograniczona!

Teresa Sławuta, szkolny lider projektu

 

Podobne posty

Akcja honorowego krwiodawstwa marzec 2019

szef

„Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych u uczniów III”

szef

Rekrutacja na staże i praktyki zawodowe dla uczniów

szef
Skip to content