HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Dyrektor

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

Lp. Termin realizacji Tematyka
1 31. 08. 2022 r. organizacja roku szkolnego, regulaminy szkolne, wymagania edukacyjne – zebranie dla klas pierwszych
14. 09. 2022 r. organizacja roku szkolnego, regulaminy szkolne, wymagania edukacyjne
2 16. 11. 2022 r. osiągnięcia uczniów, sprawy bieżące
3 11. 01. 2023 r. wyniki klasyfikacji śródrocznej
4 15. 03. 2023 r. osiągnięcia uczniów, sprawy bieżące /klasy maturalne/
5 17. 05. 2023 r. osiągnięcia uczniów, sprawy bieżące
6 NA BIEŻĄCO indywidualne spotkania rozmowy wychowawców klas, konsultacje

Zatwierdzono na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 13. 09. 2022 r.

Podane terminy w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą ulec zmianie.

Skip to content