Projekt „Bądź EKO III”

szef

„Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych u uczniów III”

            W dniu 15.06.2021r. rozpoczęła się realizacja projektu pn.: „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych u uczniów III” z zakresu edukacji ekologicznej, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Celem projektu będzie podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej uczniów i wzrost wiedzy

z zakresu ochrony środowiska.

Projekt skierowany jest do uczniów 7 szkół ponadpodstawowych Powiatu Tarnowskiego tj.

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach,

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku,

Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu,

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach,

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie,

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie,

Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie

oraz dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wierzchosławicach – Dwudniakach.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

1. Zajęcia i warsztaty ekologiczne dla uczniów w ZSP Żabno, ZSP Ryglice, LO Tuchów, ZSP Zakliczyn, ZSOiZ Gromnik, ZSOiZ Ciężkowice, ZSLiT Wojnicz, SOSW w Wierzchosławicach-Dwudniakach.

2. Wyjazdy edukacyjne, prelekcje i warsztaty terenowe, m.in: wyjazd do Centrum Edukacji Przyrodniczej w Jastrzębi i Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach, wyjazd do Gospodarstwa Pasiecznego”Sądecki Bartnik”, prelekcje i warsztaty terenowe z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie.

3. Kampania informacyjno – promocyjna Bądź EKO w ZSP Żabno, ZSP Ryglice, LO Tuchów, ZSP Zakliczyn, ZSOiZ Gromnik, ZSOiZ Ciężkowice, ZSLiT Wojnicz, SOSW w Wierzchosławicach-Dwudniakach:

• Akcja „Zielona szkoła”– akcja sadzenia drzew, krzewów, kwiatów w otoczeniu szkoły lub ukwiecenie szkolnych korytarzy i klas

• Akcja „Zbieraj baterie i telefony!”

• Akcja „Sprzątanie Świata”

• Konkurs fotograficzny „Najciekawszy okaz botaniczny w mojej okolicy ”

• Konkurs gra wielkoformatowa z pytaniami o tematyce ekologicznej, przyrodniczej

• Konkurs na plakat „Myślę globalnie… dostrzegam lokalnie” zagrożenia ekologiczne w moim otoczeniu

Dla najlepszych uczniów biorących udział w konkursach przewiduje się nagrody.

W celu wspólnej realizacji projektu zaplanowano współpracę z:

 Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddział Tarnów,

Branżową Organizacją Odzysku Opakowań,

Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie,

Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice – Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach

Fundacją ” Most Pokoleń”

Realizacja projektu zaplanowana jest od 15.06.2021r. do 08.10.2021r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Regulamin uczestnictwa z dnia 1 września 2021 r. w projekcie

„Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych u uczniów III” z zakresu edukacji ekologicznej, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Realizacja projektu zaplanowana jest od 15.06.2021r. do 08.10.2021r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Jednym z działań w ramach :Kampanii informacyjno – promocyjnej Bądź EKO” w ZSP Żabno, ZSP Ryglice, LO Tuchów, ZSP Zakliczyn, ZSOiZ Gromnik, ZSOiZ Ciężkowice, ZSLiT Wojnicz, SOSW w Wierzchosławicach-Dwudniakach są konkursy:

• Konkurs fotograficzny „Najciekawszy okaz botaniczny w mojej okolicy ”

• Konkurs gra wielkoformatowa z pytaniami o tematyce ekologicznej, przyrodniczej

• Konkurs na plakat „Myślę globalnie… dostrzegam lokalnie” zagrożenia ekologiczne w moim otoczeniu

Dla najlepszych uczniów biorących udział w konkursach przewiduje się nagrody. W konkursach przewidziane są nagrody o charakterze edukacyjnym/ ekologicznym. Nagrodzone zostaną: I, II i III miejsce oraz jury przyzna po 2 wyróżnienia w ramach każdego konkursu.

Regulamin Konkursu fotograficznego „Najciekawszy okaz botaniczny w mojej okolicy”

Regulamin Konkursu na plakat Myślę globalnie… dostrzegam lokalnie

Regulamin_uczestnictwa_badz_eko_3_2021

Regulaminu Konkurs GRA planszowa wielkoformatowa

zal_1_formularz_zgloszeniowy_badz_eko_3_2021

zal_2_oswiadzcenie_wizerunek_badz_eko_3_2021

zal_3_powolanie_komisji_badz_eko_3_2021

Skip to content