Uzależnienie od nikotyny

szef

SZKODLIWY WPŁYW NIKOTYNY NA ORGANIZM CZŁOWIEKA!

W Polsce co roku z powodu palenia umiera ok. 70 tys. osób, jest to więcej zgonów niż z powodu morderstw, samobójstw, używania narkotyków, picia alkoholu, AIDS, wypadków razem wziętych.

Jesteś w ciąży i palisz?
Palenie w ciąży:
•    jest czynnikiem ryzyka wystąpienia tzw. nagłej śmierci łóżeczkowej dziecka. W ostatnich 2 miesiącach ciąży wpływa szczególnie niekorzystnie na rozwój płodu.
•    po porodzie prowadzi do pogorszenia jakości i zmniejszenia ilości pokarmu – wiele trujących substancji przechodzi do mleka matki co objawia się wystąpieniem u dziecka niepokoju, bezsenności, biegunki, wymiotów, a także przyspieszoną akcją serca. Dzieci palących rodziców mogą sprawiać więcej problemów wychowawczych, gorzej radzić sobie z czytaniem, pisaniem, mogą być impulsywne i niespokojne.

Ekspozycja matki na dym tytoniowy zmniejsza ekspresję białka BDNF – neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego, mającego wpływ na rozwój neuronów w mózgu dziecka.

Bierne palenie – co to jest?
Wdychanie dymu tytoniowego z papierosa palonego przez inną osobę przebywającą w tym samym pomieszczeniu jest szczególnie niebezpieczne dla zdrowia, gdyż boczny strumień dymu tytoniowego zawiera od 5 do 15 razy więcej tlenku węgla i od 2 do 20 razy więcej nikotyny niż dym wdychany przez palaczy.
Bierne palenie zwiększa ryzyko wystąpienia raka płuc i chorób serca. Dodatkowo u osób niepalących dym powoduje  łzawienie oczu, podrażnienie błony śluzowej nosa, kaszel, nawracające zakażenia układu oddechowego, a także uczulenia i w konsekwencji astmę.  Powoduje także nieżyt oskrzeli, zapalenie płuc, zapalenie migdałków podniebiennych, zapalenie zatok obocznych nosa, wysiękowe zapalenie ucha i  zapalenie oskrzeli.
Dzieci mieszkające z osobami palącymi obarczone są trzykrotnym ryzykiem, że w przyszłości same zostaną palaczami.
Rocznie bierne palenie zabija ponad 79 tys. mieszkańców Unii Europejskiej.

Warto rzucić palenie…
Nigdy nie jest za późno by rzucić palenie!
Bez względu na wiek rzucenie palenia zawsze się opłaca!
•    20 minut po rzuceniu palenia – spada tempo bicia serca,
•    8 godzin po rzuceniu palenia – poprawia się funkcjonowanie płuc, spada ryzyko zawału,
•    1 do 9 miesięcy po rzuceniu palenia – zmniejsza się kaszel i zanika brak tchu,
•    rok po rzuceniu palenia – spada o połowę ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową. 
Średni czas abstynencji wśród tych, którzy podjęli próbę zaprzestania palenia w ciągu ostatnich 12 miesięcy to 5,3 tygodnia.
Zdecydowana większość palaczy wraca do palenia przed upływem 3 miesięcy (83,8%).

Dlaczego nie warto palić?
1. ASPEKT ZDROWOTNY
•    palenie jest najistotniejszą przyczyną przedwczesnej umieralności. Równie niebezpieczna jest bierna ekspozycja na dym tytoniowy, szczególnie gdy dotyczy małych dzieci i niemowląt.
2.  ASPEKT EKONOMICZNY– KOSZTY
•    koszty leczenia  chorób spowodowanych paleniem tytoniu,
•    ekonomiczne koszty przedwczesnych zgonów spowodowanych narażeniem na środowiskowy dym tytoniowy zarówno dla osób palących i niepalących,

Paląc 1 paczkę papierosów dziennie o wartości 15 zł, wydajemy miesięcznie 420zł, a rocznie aż 5040zł !

3. ASPEKT SPOŁECZNY:
•    wykluczenie palacza z życia społecznego w wyniku choroby, ograniczenie jego zdolności do pracy czego konsekwencją jest zmniejszenie dochodów, niechęć innych osób do palacza, a nawet próby ograniczenia kontaktów, zmniejszenie budżetu domowego kosztem zakupu papierosów – rocznie osoba paląca pomniejsza rodzinne dochody o ok. 5040 zł.
•    najtragiczniejszy to śmierć palacza, która niesie za sobą negatywny wpływ na rodzinę.

4. ASPEKT ETYCZNY:
•    dzisiejsze społeczeństwo uznaje wolność za jedną z największych wartości, jednak bardzo często popada w uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Palenie tytoniu wyklucza wolność ludzi palących jak i ludzi z otoczenia, którzy są narażeni na kontakt z dymem.

5.ASPEKT PRAWNY :
ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych wprowadziła zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz inhalowania e-papierosów w miejscach publicznych:
•    zakładach opieki zdrowotnej (szpitale, ośrodki zdrowia),
•    przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i uczelniach wyższych,
•    pomieszczeniach zakładów pracy,
•    pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku,
•    lokalach gastronomiczno-rozrywkowych,
•    środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych,
•    obiektach sportowych,
•    na przystankach komunikacji publicznej,
•    ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dla dzieci,
•    innych pomieszczeniach publicznych.

Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym  tel. 801 108 108,

Prezentacja multimedialna

Zobacz:

Skip to content