goście i prelekcje

Spotkanie z panem Tadeuszem Płużańskim

Organizowany przez naszą Szkołę Tydzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zainaugurowało spotkanie młodzieży klas maturalnych z panem Tadeuszem Płużańskim, synem profesora Tadeusza Płużańskiego – Żołnierza Wyklętego, bliskiego współpracownika rotmistrza Witolda Pileckiego, historykiem i publicystą, założycielem i prezesem Fundacji „Łączka”, autorem książek Oprawcy, Bestie, Rotmistrz Pilecki i jego oprawcy, które odbyło się 26 lutego 2018 r.

Spotkanie poświęcone było pamięci o Żołnierzach Niezłomnych. Prelegent przypomniał genezę Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wspomniał, że dzień 1 marca został wybrany ze względu na rocznicę rozstrzelania członków Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, organizacji, która kontynuowała działalność po Armii Krajowej. Stwierdził, że dowódcy WiN to spadkobiercy tych samych idei, które dotyczyły działań związanych z okupacją niemiecką, a po wojnie walki z Sowietami i ich kolaborantami. Następnie obszernie przedstawił historię walki Żołnierzy Wyklętych, ich prześladowania, znaczenie męczeństwa, niezłomnej postawy w zachowaniu ciągłości Państwa i odzyskaniu suwerenności i wolności jaką obecnie się cieszymy. Sporo czasu poświęcił wybranym sylwetkom najbardziej zasłużonych herosów polskiego podziemia antykomunistycznego.

Mówił także o ogromnej roli jaką w jego życiu odegrał ojciec-patriota. Nie omieszkał wspomnieć o zaskakującej, chorej sytuacji, w niby wolnej Polsce, gdzie zbrodniarze komunistyczni nie ponieśli praktycznie żadnej kary za swe niecne czyny. Historyk zaznaczył, że oprawcy stalinowscy albo ich rodziny żyją do dziś w przekonaniu, że to oni byli bohaterami, a Żołnierze Wyklęci byli zwykłymi przestępcami i bandytami. Za ważną kwestię uznał wskazanie i osądzenie tych wszystkich, którzy prześladowali i skazywali na śmierć polskich patriotów.

Oddanie czci zmarłym i pomordowanym oraz troska o żyjących jeszcze bohaterów AK i Żołnierzy Wyklętych to według pana Płużańskiego sprawa priorytetowa. Stwierdził, że naszym obowiązkiem jest przywrócenie właściwej rangi bohaterom, zadbanie, by Wyklęci wrócili do świadomości Polaków i doprowadzenie do tego, by wszyscy zostali „wydobyci” i upamiętnieni.

Za tę wspaniałą lekcję historii, uczniowie „u mistrza Paderewskiego” podziękowali panu Płużańskiemu symboliczną wiązanką kwiatów i gromkimi brawami.

mgr Aneta Kapałka
nauczyciel historii

no images were found

Podobne posty

„Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej”

szef

Robocza wizyta na budowie boiska z Organu Prowadzącego

Dyrektor

Lekcje z ZUS

Dyrektor
Skip to content