akcje i projekty ogłoszenia

Termomodernizacja naszej szkoły dziś rusza! Winda już blisko!

Rozpoczynamy termomodernizację budynku szkoły „u mistrza Paderewskiego” w Ciężkowicach za 1,1 mln PLN. Montaż finansowy w oparciu o 60 % dotacji z RPO województwa Małopolskiego oraz środków własnych Powiatu Tarnowskiego.

Dzisiaj nastąpiło formalne przekazanie wykonawcy placu budowy! Również w tym roku zostanie wykonana winda wewnątrz szkoły niwelująca ostatnią barierę architektoniczną dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi. Projekty są możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy z Organem Prowadzącym.

Zobacz materiał z przekazania: Telewizja Tarnowska.tv

Bardzo dziękuję za wsparcie i pomoc panu staroście Romanowi Łucarzowi oraz panu Tomaszowi Stelmachowi Etatowemu Członkowi Zarządu Powiatu Tarnowskiego. Nasza szkoła „u mistrza Paderewskiego” rozwija się dynamicznie. Modernizujemy infrastrukturę, rozwijamy kompetencje zawodowe nauczycieli, tworzymy atmosferę sprzyjającą procesowi edukacyjnemu i wychowawczemu. Wszystkie działania dla dobra powierzonej nam młodzieży.

Realizacja projektu pozwoli nie tylko na zmniejszenie emisji toksycznych związków do atmosfery i na poprawę efektywności energetycznej budynku, ale także stworzy bardziej sprzyjające warunki dla zdrowia ich użytkowników. Wyraźnej poprawie ulegną warunki nauki i pracy.

Termomodernizacja „u mistrza Paderewskiego” jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Projekt zakłada wykonanie prac modernizacyjnych w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach:

– docieplenie ścian zewnętrznych ponad gruntem oraz ścian zewnętrznych poddasza,

– docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie,

– docieplenie ściany zewnętrznej wschodniej od wewnątrz,

– docieplenie stropu nad przejazdem (przejściem),

– wymiana stolarki okiennej,

– wymiana drzwi zewnętrznych,

– modernizacja kotłowni polegająca na wymianie wyeksploatowanego kotła gazowego na wysokosprawne kotły kondensacyjne gazowe niskotemperaturowe w kaskadzie dla celów c.o. i c.w.u. z automatyka pogodową,

– modernizacja instalacji c.o. poprzez zamontowanie zaworów regulacyjnych podpionowych, zaworów termostatycznych przy grzejnikach oraz wykonanie regulacji hydraulicznej instalacji c.o.,

– modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, poprzez wymianę pojemnościowego podgrzewacza c.w.u. na nowy o wysokiej sprawności,

– montaż instalacji fotowoltaicznej PV na południowej połaci dachu jako dodatkowego odnawialnego źródła energii elektrycznej do zasilania systemów wewnętrznym i zewnętrznym budynku.

Józef Parys, dyrektor szkoły

Podobne posty

Dziękujemy za pomoc pani Agnieszcze…

szef

Orła WRON-a nie pokona – Gra miejska w 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

szef

Międzynarodowy Dzień Matematyki w ZSOiZ w Ciężkowicach

Dyrektor
Skip to content