ogłoszenie

Realizacja projektu „Mój rozwój- moja przyszłość II” w okresie roku szkolnego 2021/2022

Projekt realizowany jest w ramach X Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

Projekt adresowany jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego i jest kontynuacją działań podjętych w ubiegłym roku szkolnym. We wrześniu przeprowadziliśmy rekrutację uczniów do udziału w zajęciach a następnie rozpoczęliśmy realizację poszczególnych zajęć.

W pierwszym okresie realizowaliśmy następujące formy wsparcia dla uczestników projektu:

– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, biologii, geografii i języka angielskiego,

– zajęcia rozwijające z matematyki, biologii, geografii, chemii, języka niemieckiego,

– zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego.

Nauczyciele i uczniowie cały czas wykorzystują sprzęt, wyposażenie i pomoce zakupione w ramach projektu. Od II okresu zaczynamy realizację zajęć rozwijających
z informatyki i koła zainteresowań z informatyki. W maju i czerwcu planowane są wyjazdy edukacyjne, które są ciekawym uzupełnieniem oferty edukacyjnej szkoły a uczniowie nie będą ponosić odpłatności za udział w tych wyjazdach.

Więcej informacji oraz zdjęcia z zajęć znajdziecie w zakładce „Mój rozwój- moja przyszłość II”

Szkolny lider projektu

Lucyna Burnus

Podobne posty

STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2021/2022

szef

Drodzy Uczniowie!

szef

Zebranie z rodzicami w dniu 18.11.2021r.

szef
Skip to content