wyjścia i wycieczki

Wyjazd do Ravensbrück i Sachsenhausen

W dniach 21-24 kwietnia 2023 roku odbyła się wycieczka zorganizowana przez Stowarzyszenie „Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego KL Ravensbrück” do Ravensbrück w Niemczech z okazji 78. rocznicy oswobodzenia obozu. Wzięło w niej udział 8 uczniów naszej szkoły (Sebastian Bryndal, Jakub Zięba – z klasy 3 THI, Jakub Synowiec, Bartosz Popiela i Mikołaj Sowa z klasy 3 LO, Kinga Bania, Karolina Kostecka i Justyna Skałoń z klasy 4 TŻF) oraz opiekun pani Aneta Kapałka. W wyjeździe uczestniczyła także 5 Tarnowska Drużyna Harcerska  im. Janusza Korczaka Hufiec ZHP Tarnów Chorągiew Tarnowska, a przede wszystkim przedstawiciele drugiego i trzeciego pokolenia, bliscy krewni, ravensbrückich więźniarek.

W trakcie trzydniowego pobytu w Niemczech zwiedziliśmy terenu dawnego obozu, miejsce egzekucji więźniarek, Muzeum, Bunkier, Szczelinę, krematorium, jezioro Schwedt. Nasi uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze na mogile rozstrzelanych w Fürstenbergu, a także na grobie Marka Rzewuskiego – dziecka urodzonego w obozie.

23 kwietnia 2023 roku uczestniczyliśmy w głównych uroczystościach: okolicznościowych przemówieniach,  składaniu kwiatów w miejscach upamiętnienia oraz mszy świętej w języku polskim, która odbyła się w Bunkrze. Odwiedziliśmy również zbiorową mogiłę więźniarek w Neubrandenburgu, poznaliśmy historię odkrycia nazwisk polskich więźniarek pochowanych w bezimiennej mogile.

Wieczorami mogliśmy porozmawiać o naszych odczuciach, podzielić się przemyśleniami i refleksami, a także wysłuchać wspomnień starszych osób, krewnych więzionych w Ravensburck i Sachsenhausen.

W ostatnim dniu zwiedziliśmy obóz Sachsenhausen, w którym więziono 169 profesorów i pracowników naukowych UJ i AGH w Krakowie. Tam również złożyliśmy kwiaty, zapaliliśmy znicze oraz odmówiliśmy modlitwę za wszystkich poległych.

Przez wszystkie dni był z nami obecny pan Paweł Woźniak z Berlina – przewodnik, który z wielkim zapałem opowiadał historię „naszych dziewczyn” i prezentował piekło żeńskiego obozu koncentracyjnego.

Wszystkim, dzięki którym mogliśmy uczestniczyć w tym wyjeździe bardzo serdecznie DZIĘKUJEMY, a szczególne podziękowani kierujemy w stronę pani prof. Elżbiety Kuty – Prezes Stowarzyszenia, której wkład, zaangażowanie, troska i serce w czasie wyjazdu były nieocenione.

Justyna Skałoń, Jakub Synowiec, uczestnicy wyjazdu

Prezentowane zdjęcia są własnością IPN Kraków.

Podobne posty

Viva Polonia – Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

szef

Wyjazd na targi gier komputerowych

szef

Koncert PRO MEMORIA upamiętniający Wandę Półtawską

Dyrektor
Skip to content