wyjścia i wycieczki

Z wizytą w Urzędzie Gminy w Ciężkowicach

W dniu 23 listopada 2023r. uczniowie klasy V Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w ramach przedmiotu: Menager w gastronomii uczestniczyli w niecodziennej lekcji „Z wizyta w Urzędzie Gminy w Ciężkowicach”
Podczas prelekcji prowadzonej przez Panią Skarbnik Dorotę Popiela uczniowie poznali zadania gminy związane między innymi z:
ð gospodarka komunalną,
ð edukacją i oświatą,
ð kulturą,
ð ochroną zabytków,
ð drogami gminnymi,
ð ochroną zdrowia,
ð pomocą społeczną,
ð kultura fizyczną i turystyką,
ð targowiskami i halami targowymi,
ð zielenią gminą i zadrzewieniami,
ð cmentarzami gminnymi.

Urząd gminy jest miejscem, gdzie burmistrz wraz z urzędnikami, jako władza wykonawcza, realizuje zadania określone w ustawach oraz decyzje i postanowienia rady gminy. W urzędzie gminy obywatel może załatwić różne sprawy np.: otrzymać dowód osobisty, akt małżeństwa, urodzenia lub zgonu, otrzymać mieszkanie komunalne, zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą, otrzymać zezwolenie na budowę, rozbudowę i rozbiórkę, zapłacić niektóre podatki itp. W urzędzie gminy każdy obywatel może spotkać się z burmistrzem i porozmawiać na temat ważnych spraw i inicjatyw dotyczących gminy, złożyć skargę, petycję, wnioski, prosić o pomoc i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych.
Serdecznie dziękujemy Pani Skarbnik Dorocie Popiela za możliwość uczestniczenia w tej ciekawej lekcji.

           Teresa Sławuta, nauczyciel przedmiotów zawodowych

Podobne posty

21-21. 09. 2020 r. – Wycieczka dwudniowa do Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej

szef

Wyjazd integracyjny nauczycieli z okazji obchodów Dnia Komisji Edukacji Narodowej

Dyrektor

Podróż studyjna w ramach projektu „Małopolska pamięta”

szef
Skip to content