akcje i projekty

Projekt „MISTRZOWIE W ZAWODZIE II”

Projekt „MISTRZOWIE W ZAWODZIE II”

Beneficjent: Powiat Tarnowski

Realizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.10.2023 r.

Wartość projektu: 5 135 742,76 zł, wkład własny: 513 574,28 zł, dofinansowanie: 4 622 168,48 zł,
w tym UE 4 365 381,34 zł, BP 256 787,14 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem realizowało projekt pn. „Mistrzowie w zawodzie II” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet X Wiedza i kompetencje Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.

Cel projektu: poprawa jakości kształcenia zawodowego w branżach hotelarsko-gastronomiczno- turystycznej oraz budowlanej poprzez wsparcie uczniów i nauczycieli w postaci zwiększenia wiedzy
i praktycznych umiejętności zawodowych.

Projektem objętych było siedem szkół Powiatu Tarnowskiego: Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Tuchowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach,
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie,
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku.

W projekcie wzięło udział 1313 uczniów i 12 nauczycieli kształcenia zawodowego.

W ramach projektu zmodernizowano i wyremontowano pracownie: spawalnictwa w CKZiU
w Tuchowie oraz AutoCAD w ZSP w Zakliczynie. W Tuchowie została utworzona nowa pracownia przygotowywania i ekspedycji śniadań, a także budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym zamontowano podnośnik pionowy, platformę do transportu osób na wózku inwalidzkim, dostosowano łazienkę.

Powstała nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu poprzez zakup sprzętu, urządzeń i pomocy technodydaktycznych do pracowni i warsztatów szkolnych – CKZiU Tuchów: pracownia spawalnictwa, przygotowywania i ekspedycji śniadań, obsługi gościa, gastronomiczna; ZSP Zakliczyn: pracownia AutoCAD, gastronomiczna, zbrojarza, brukarza, posadzkarsko-okładzinowa; ZSP Żabno: pracownia obsługi gości; ZSOiZ Ciężkowice: pracownia cukierniczo-gastronomiczna; ZSLiT Wojnicz: pracownia carvingu, gastronomiczna, ZSP Ryglice – pracownia gastronomiczna.

Przeprowadzono kursy zawodowe dla uczniów/uczennic nadające im kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe (m.in. AutoCAD, AutoCAD Inventor, operator koparko-ładowarki, wózków widłowych, spawanie różnymi metodami, kurs prawa jazdy kat B, barman, barista, kelner, carving, kuchnie świata, nowoczesne techniki przygotowywania potraw, cukiernik, przygotowywanie śniadań hotelowych, animator czasu wolnego, pilot wycieczek, obsługa kasy fiskalnej, kasy kelnerskiej, catering małych
i masowych imprez, kurs wykonywania tynków maszynowych, brukarza, zbrojarza, roboty posadzkarsko-okładzinowe, montażu rusztowań). Uczestnicy otrzymali zaświadczenia/certyfikaty, a także opłacono egzaminy zewnętrzne/państwowe. Ogólnie w kursach/szkoleniach brało udział 1226 uczniów/uczennic, spośród których 493 osoby uzyskało kwalifikacje, niejednokrotnie po kilka.

W stażach i praktykach zawodowych uczestniczyło 344 uczniów/uczennic technikum, branżowych szkół I stopnia oraz liceum ogólnokształcącego. Uczestnicy mieli okazję nabycia praktycznych umiejętności i kompetencji, poznali specyfikę danego zawodu oraz uzyskali niezbędne doświadczenie.

Przeprowadzono kursy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych/instruktorów praktycznej nauki zawodu, m.in. cukierniczy, sushi, kuchnia molekularna, AutoCAD czy kurs kelnerski. Dodatkowo
pięcioro nauczycieli/lek uzyskało tytuł mistrza w zawodzie cukiernik oraz jedna nauczycielka uzyskała tytuł mistrza w zawodzie kelner. Dzięki zdobytym kwalifikacjom/kompetencjom kadra może efektywniej pracować z uczniami dostarczając im wiedzę z zakresu nowych technologii, jakości produkcji i standardów świadczenia usług.

MwZ II

Podobne posty

Warsztaty gastronomiczne z historią w tle (Pałac Wilanowski – Warszawa)

szef

Innowacja pedagogiczna

szef

Nabór na kolejną turę staży/praktyk zawodowych

szef
Skip to content