goście i prelekcje

Za mundurem… Spotkanie z żołnierzami 113 batalionu lekkiej piechoty

15 grudnia nasza społeczność szkolna uczestniczyła w spotkaniu z niecodziennymi gośćmi.
Swoją obecnością zaszczycili nas bowiem żołnierze 113 batalionu lekkiej piechoty 11
Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Gromkimi brawami powitaliśmy chorążego
Grzegorza Gąstoła, starszego szeregowego Macieja Jurka, Rafała Ludwę, Kamila Czuja.
Uczniowie, zwłaszcza Ci stojący u progu decyzji wyboru kierunku kształcenia mieli
możliwość obejrzenia prezentacji dotyczącej służby w Wojsku Obrony Terytorialnej, etapów
ścieżki kariery zawodowej, zasad rekrutacji do placówek wojskowych.
Jak podkreślali nasi goście, służba w oddziałach obrony terytorialnej to doskonały sposób na
samorealizację i rozwój zawodowy, który jednocześnie kształtuje tak potrzebne dziś wartości:
lojalność, poświęcenie, odpowiedzialność, szacunek dla drugiej osoby, państwa i symboli
narodowych.

Sylwia Kmiecik, nauczyciel języka polskiego

Podobne posty

Szkolenie dla nauczycieli realizowane w ramach projektu Mój rozwój- moja przyszłość II

Dyrektor

KONSUMENCI – TO MY WSZYSCY

szef

Historia życiem pisana – spotkanie ze świadkiem historii

szef
Skip to content