goście i prelekcje

Spotkanie z Rzecznikiem Konsumentów

W piątek 24 maja 2024 roku gościliśmy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Ignacego Jana Paderewskiego Panie z Powiatowego Biura Rzecznika Konsumentów w Tarnowie.
W spotkaniu, które odbyło się pod hasłem Bądź świadomym konsumentem! udział wzięła
młodzież klas trzecich i czwartych technikum oraz klasy trzeciej branżowej szkoły I stopnia.
Na wstępie omówione zostały zadania Biura Rzecznika Konsumentów. Zapoznaliśmy się z
prawami konsumenta. Omówione zostały zasady zawierania umów na odległość oraz bezpiecznego
kupowania w Internecie. Dowiedzieliśmy się także, gdzie zgłosić się po pomoc.

Justyna Martyna, szkolny doradca zawodowy

Podobne posty

Warsztaty profilaktyczne – 24.05.2023r.

Dyrektor

Spotkanie autorskie z p. Jackiem Łapińskim

Dyrektor

Spotkanie z podróżnikiem

Dyrektor
Skip to content