Liceum ogólnokształcące

szef

IV – LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Liceum Ogólnokształcące to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie i kontynuować naukę na studiach wyższych zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Studia zwiększają szansę na znalezienie w przyszłości lepszej pracy, umożliwiają awans na stanowiska kierownicze.

Absolwent liceum otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a także świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Jeśli w trakcie nauki uczeń dojdzie do wniosku, że nie chce studiować może uzupełnić swoje wykształcenie kontynuując naukę w szkołach policealnych, które kończą się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Wybór tego typu szkół jest bardzo duży. Szkoły te kształcą m.in. w zawodach: kucharz, kosmetyczka, opiekun osób starszych, opiekunka środowiskowa, technik administracji, technik archiwista, technik optyk, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, masażysta, terapeuta zajęciowy, instruktor fitness i innych.

W naszej ofercie mamy klasy, które umożliwią kontynuację nauki na kierunkach humanistycznych, ścisłych oraz tych związanych z szeroko rozumianą opieką medyczną.

 

Nauczane języki obce
język angielski (pierwszy, kontynuacja, 3h/3h/3h/3h),
język niemiecki (drugi, początkujący, 2h/2h/2h/2h)
lub
język hiszpański (drugi, początkujący, 2h/2h/2h/2h)

 

Klasa humanistyczno – dziennikarska

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:
język polski
język angielski


Przedmioty rozszerzone do wyboru:
Historia lub wiedza o społeczeństwie

 

Klasa geograficzno – matematyczna

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:
język angielski


Przedmioty rozszerzone do wyboru:
matematyka lub geografia

 

Klasa biologiczno – chemiczna

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:
język angielski
Przedmioty rozszerzone do wyboru:
chemia lub biologia

 

 

Skip to content