Projekt – „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

Dyrektor

W ramach projektu pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” nr: RPMP.10.02.03-12-0490/16 realizowanego w ramach Poddziałania 10.2.3 KOORDYNACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW w ramach komponentu małopolska chmura edukacyjna dotyczący przedmiotów zawodowych, 10. Osi Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Zespół Szkół Ogólnokształcących i zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach otrzymał 6 sztuk aptopów LENOVO w dniu 7 listopada 2022 r. oraz kolejne 5 sztuk laptopów LENOVO w dniu 21 grudnia 2022 r.

Rodziców uczniów poinformowano o możliwości użyczenia laptopów w chwili zaistnienia takiej potrzeby wynikającej z technik kształcenia na odległość.

Laptopy są w gotowości i w chwili zaistnienia potrzeby tzn. sytuacji o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2022 r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz.U. 2022 poz. 1903) oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 z późn. zm.) zostaną użyczone potrzebującym uczniom. W chwili obecnej laptopy służą do przygotowania uczniów zarówno Technikum jak i Branżowej szkoły I Stopnia do egzaminów zawodowych w szkole. Laptopy zostały wpisane w ewidencję szkoły oraz oklejone naklejkami zgodnie z wytycznymi projektu.

Promocja projektu:

– strona internetowa szkoły umistrzapaderewskiego.pl

– plakaty rozwieszone w szkole

– FB szkoły

– naklejki na laptopach

– poinformowano uczniów i rodziców o możliwości użyczenia laptopów w chwili zaistnienia potrzeby.

Skip to content