akcje i projekty

Podsumowanie udziału w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa

   W minionym roku biblioteka szkolna przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, pozyskując 12 tys. zł. na zakup nowości wydawniczych. Z dotacji NPRC zakupiono do biblioteki 418 pozycji książkowych, w tym 20 w wersji elektronicznej. Nowe książki zostały z entuzjazmem przyjęte przez większość uczniów. Wśród zakupionych pozycji jest literatura piękna, powieści młodzieżowe, podróżnicze, historyczne, biograficzne oraz popularnonaukowe poszerzające indywidualne zainteresowania młodzieży, pomagające w lepszym rozumieniu świata i drugiego człowieka. Literatura fachowa wpłynęła na rozwój technicznych zainteresowań   uczniów. Zakup nowych książek wpłynął na wzrost czytelnictwa wśród uczniów, o czym świadczą statystyki wypożyczeń bieżących i porównanie z analogicznym okresem roku ubiegłego. I tak: procent czytelników wzrósł z 54,4 do 63,3%; średnia dzienna wypożyczeń z 8,76 do 10,30; najlepsza czytelniczka wypożyczyła 48 książek,/16*/; najlepsza klasa 118/62*/ -/* w analogicznym okresie ub. roku/.
       Wielka akcja promocji czytelnictwa w naszej szkole pozostawiła ślad w postaci zdjęć, filmów, plakatów i recenzji. Zebrane materiały zostały opublikowane na internetowej stronie biblioteki szkolne i udostępnione wszystkim zainteresowanym.

Koordynatorem przedsięwzięć była Maria Dziuban.

mgr  Maria Dziuban
nauczyciel bibliotekarz

Podobne posty

Wycieczka do Ojcowa realizowana w ramach projektu „Mój rozwój- moja przyszłość II”

szef

Rzeczywiście wolni – rekolekcje wielkopostne online

szef

Dzień Bezpiecznego Internetu 2022

szef
Skip to content