konkursy ogłoszenia

Konkurs „Matematyka jest wszędzie”

W tym roku po raz pierwszy 14 marca obchodzimy jako Międzynarodowy Dzień Matematyki proklamowany Rezolucją 40. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w listopadzie 2019 roku. Hasło obchodów „Matematyka jest wszędzie” wskazuje na matematykę jako część dziedzictwa kulturowego ludzkości, stanowiącą podstawę wszelkich technologii i jednocześnie narzędzie rozwoju. Obchody Dnia Matematyki mają zwrócić uwagę na znaczącą rolę matematyki w rozwoju cywilizacji, a także zachęcić młodych ludzi do czerpania radości z matematyki oraz do podejmowania przez nich dziesiątków wyzwań, jakie oferują organizowane na całym świecie wydarzenia, konkursy, zawody z okazji obchodów tego święta.
httpss://www.unesco.pl/neste/4/article/1/14-marca-miedzynarodowy-dzien-matematyki/

14 marca już wcześniej obchodzony był jako święto matematyki. Od 1988 roku w wielu krajach obchodzony jest wówczas Dzień Liczby Pi.
W Polsce od 12 marca 2014r. z inicjatywy Stowarzyszenia Doskonalenia i Rozwoju 4improve corocznie obchodzony jest Dzień Matematyki.
W tym roku włączając się w obchody Dnia Matematyki zapraszamy uczniów do udziału w konkursie „Matematyka jest wszędzie”. Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na obecność matematyki w otaczającym nas świecie – w przyrodzie, życiu codziennym, rozrywce, sztuce, nauce. Przewidziany jest w dwóch kategoriach prac: praca plastyczna oraz praca multimedialna. Prace należy dostarczyć do 9 kwietnia 2021r. do sekretariatu ZSOiZ w Ciężkowicach.
Szczegóły konkursu znajdują się na stronie httpss://umistrzapaderewskiego.pl/

Regulamin konkursu dostępny TUTAJ…

Podobne posty

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

szef

Rekrutacja uzupełniająca – „u mistrza Paderewskiego” w Ciężkowicach

szef

Do zobaczenia po wakacjach

szef
Skip to content