ogłoszenie

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

Listopad 29, 2021

W związku z niewystarczającą liczbą kandydatów na kursy zawodowe prowadzone w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja międzyszkolna na niżej wymienione kursy dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Tarnowskiego. Formularze rekrutacyjne należy składać do 3 grudnia 2021 r.  u szkolnych liderów lub w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.
Celem kursów jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki dostępne są 
w zakładce Dokumenty.

Kurs zawodowy: kurs wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem + egzamin
Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne i praktyczne dla uczniów będą się odbywały w CKZiU w Tuchowie lub innej szkole realizującej projekt
Wymiar zajęć: nie mniej niż teoretycznych – 28, praktycznych – 10
Uczestnik kursu musi być pełnoletni na dzień 1 stycznia 2022 r.

Uczestnicy kursu – 2 uczniów (miejsce składania formularzy – ZSP Żabno)

Kurs zawodowy: kurs operatora koparko-ładowarki, wszystkie w III klasie uprawnień + egzamin
Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne dla uczniów będą się odbywały w CKZiU w Tuchowie lub w ZSP w Zakliczynie
Wymiar zajęć: nie mniej niż teoretycznych – 52, praktycznych – 82
Uczestnik kursu musi być pełnoletni na dzień 1 stycznia 2022 r.
Uczestnicy kursu – 2 uczniów (miejsce składania formularzy – ZSP Żabno)

Kurs zawodowy: prawo jazdy kat B
Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne dla uczniów będą się odbywały 
w CKZiU w Tuchowie i w ZSP w Zakliczynie lub innej szkole realizującej projekt
Wymiar zajęć: określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r sprawie szkolenia osób ubiegających się 
o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
Uczestnik kursu musi być pełnoletni lub osiągnie pełnoletność najpóźniej 31 marca 2022 r.)
Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za egzamin państwowy

Uczestnicy kursu – 3 uczniów (miejsce składania formularzy – ZSOiZ Ciężkowice)

Podobne posty

Poczta Walentynkowa

szef

Kurs cukierniczy

szef

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.” J 11, 25

Dyrektor
Skip to content