konkursy ogłoszenie

II Wojewódzki Konkurs Historyczny „Ojcowie Niepodległości…”

Zapraszamy do wzięcia udziału w II Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Ojcowie Niepodległości…” – o szable Józefa Piłsudskiego”, który otrzymał olbrzymie wyróżnienie w Honorowym Patronacie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, uczestnictwie Ministra Edukacji i Nauki, Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Wojewody Małopolskiego w Komitecie Honorowym oraz podjętym partnerstwie w przedsięwzięciu Małopolskiej Kurator Oświaty. Ponadto nasza szkoła „u mistrza Paderewskiego” w Ciężkowicach wraz z Bractwem Kurkowym w Ciężkowicach otrzymaliśmy kilkanaście zgód na partnerstwo w ramach realizowanego projektu.

 Cele główne konkursu to:

  • przybliżenie, popularyzacja i utrwalenie wiedzy o historii Polski XX w. i postaci „Ojców Niepodległości…” wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, z terenu Województwa Małopolskiego;
  • kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia szacunku dla dziejów ojczystych;
  • uczczenie kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

II Edycja – 2023: Józef Piłsudski, Bolesław Wieniawa-Długoszowski, oraz symbole narodowe

 Etapy konkursu:

Konkurs Historyczny „Ojcowie Niepodległości…” składa się z 2 etapów:

I etap: część pisemna – Praca pisemna zapisana w pliku pdf. Prace konkursowe należy nadesłać w terminie 20 października 2023 roku do godziny 1500:

  1. Na pocztę e-mail na adresy: zsoiz@interia.pl.
  2. Wypełnioną kartę/y zgłoszeniową/e oraz pozostałe załączniki jednej lub większej ilości osób oraz oryginał/y wydrukowany/e prac/y pisemnej należy przesłać na adres Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach ul. Łuczkiewiczów 12, 33-190 Ciężkowice w terminie do dnia 20 października 2023 roku. Decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia dokonują opiekunowie z upoważnienia dyrektora szkoły. Uczestnicy o zakwalifikowaniu się do II etapu zostaną powiadomieni do 28 października 2023 roku do godziny 1500 poprzez pocztę elektroniczną (informacja zwrotna do autora nadesłanej pracy działającego z upoważnienia dyrekcji szkoły oraz na adres szkoły zgłaszającej uczestnika). Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

Temat pracy: „Bitwa warszawska 1920 – trzy dni, które uratowały Europę przed bolszewizmem. Wojna Światów 1920 – Starcie Cywilizacji”.

 

II etap: część teoretyczna – 15 listopada 2023 r. – Centrum Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej,  Kąśna Dolna 17, 33-190 Ciężkowice. Zakres wiedzy: życie Józefa Piłsudskiego; życie Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego oraz symbole narodowe.

 I cześć – Test wiedzy z zakresu określonej tematyki.

II część – Odpowiedź ustna – losowanie pytań konkursowych (trzy losowo wybrane pytania).

2023 – Regulamin Konkursu Historycznego – Ojcowie Niepodległości…

Józef Parys, koordynator konkursu

Piotr Drebot, koordynator konkursu

Podobne posty

Walentynki

szef

Obchody Święta Niepodległości

szef

Okręgowa Olimpiada Wiedzy o Mediach – Kraków

szef
Skip to content