uroczystości szkolne

Dzień Patrona Szkoły – mistrz, patriota, mąż stanu

16 i 17 listopada 2022 roku jako społeczność szkolna w symboliczny sposób zgromadziliśmy się wokół postaci mistrza Paderewskiego. Okazją ku temu był przede wszystkim Dzień Patrona. Niezwykłym wyróżnieniem jest możliwość celebrowania tego ważnego wydarzenia w Kąśnej Dolnej – miejscu, któremu duch Ignacego Jana Paderewskiego jest szczególnie bliski. Jesteśmy pełni uznania i wdzięczności dla gospodarza – pana Łukasza Gaja, Dyrektora Centrum Paderewskiego. Głęboko chylimy również głowy przed tymi, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Wśród znamienitych gości znaleźli się: Starosta Tarnowski, pan Roman Łucarz, Wicestarosta Tarnowski, pan Jacek Hudyma, Burmistrz Gminy Ciężkowice, pan Stanisław Kuropatwa, Przewodniczący Rady Gminy Ciężkowice, pan Michał Koralik, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, pan Wojciech Skruch, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie, pan Łukasz Drewienkiewicz, członkowie Komisji Oświaty Powiatu Tarnowskiego na czele z panią przewodniczącą Grażyną Karaś, członkowie Komisji Oświaty Miasta i Gminy Ciężkowice z panem przewodniczącym Robertem Truchanem, Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice, pan Bogdan Krok, członkowie Bractw Kurkowych z Ciężkowic, Tarnowa i Gorlic, Ksiądz Dziekan Jan Zając, Rodzice naszych wychowanków.
Celebrację naszego patronalnego święta rozpoczęliśmy niezwykłą inscenizacją przyjazdu Ignacego Jana Paderewskiego, który z dworca kolejowego Bogoniowice-Ciężkowice, dokładnie po 125. latach, dorożką przyjechał na powrót przed dworek w Kąśnej Dolnej. Następnie krokiem poloneza (choreografia przygotowana przez – panią Katarzynę Jezierską) zatańczonego w szczególnym entourage ’u, zostaliśmy wprowadzeni w centralną część – spektakl zaprezentowany przez młodzież reprezentującą wszystkie typy szkół wchodzących w skład naszego zespołu, zatytułowany „Ignacy Jan Paderewski – mistrz, patriota, mąż stanu”. Pieczę nad kształtem scenariusza, przygotowaniem młodzieży sprawowała pani Beata Porębska, Wicedyrektor Szkoły. Inscenizacja zachwyciła. Udowodniła, iż talent i ciężka praca mogą pięknie zaowocować. Niewątpliwie w sercu każdego oglądającego drgnęły patriotyczne struny, obudziły się refleksje nad kształtem tożsamości narodowej. Po raz kolejny mogliśmy się zgromadzić wokół Paderewskiego – „u mistrza Paderewskiego”, by słuchać tonów, którymi brzmi Niepodległa, by umacniać się w przeświadczeniu, że swój los, naszą przyszłość budujemy „jedynie codzienną pracą i codziennym wysiłkiem”. I to jest bezwzględnie pewne. I tak realizuje się nasza misja i nasza odpowiedzialność.
Dzień przed obchodami Dnia Patrona mieliśmy zaszczyt wraz z Bractwem Kurkowym w Ciężkowicach, Zarządem Województwa Małopolskiego oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice zorganizować konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych: „Ojcowie Niepodległości…” o szablę Józefa Piłsudskiego. Tegoroczna edycja poświęcona została osobie Ignacego Jana Paderewskiego w 125. rocznicę jego przybycia do Kąśnej Dolnej. Konkurs przebiegał dwuetapowo. Druga część rozegrała się 16 listopada 2022 roku w Muzeum Przyrodniczym im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach, a laureatka została nagrodzona następnego dnia w Kąśnej Dolnej podczas uroczystego świętowania Dnia Patrona.
Sylwia Gaj, nauczyciel j. polskiego

 

Ignacy Jan Paderewski – mistrz, patriota, mąż stanu – to motyw uroczystości Dnia Patrona Szkoły, którą obchodziliśmy 17 listopada 2022 r. To również motyw akademii, którą podziwiali mieszkańcy Tuchowa, Koszyc Wielkich oraz Ciężkowic. Celem tych uroczystości było:
– popularyzowanie sylwetki i osiągnięć Ignacego Jana Paderewskiego,
– pogłębianie wiedzy o epoce, czasie historycznym,
– promowanie szkoły i kreowanie jej pozytywnego wizerunku w środowisku,
– rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie fakt ścisłej współpracy przy organizacji wydarzenia z panem dyrektorem Józefem Parysem oraz akceptacją scenariusza i mojej koncepcji całej uroczystości za co serdecznie dziękuję.

Stało się to również możliwe dzięki współpracy naszej szkoły „u mistrza Paderewskiego” w Ciężkowicach z Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie aktorów odtwarzających role na scenie.

Drodzy Uczniowie poświęciliście swój czas na przygotowanie wielkiego wydarzenia, jakiego jeszcze nie było w naszej szkole. Byliście chętni, pomagaliście mi w trakcie prób modyfikować scenariusz, żeby wszystko wypadło pięknie, dostojnie, aby było na najwyższym poziomie, żeby święto szkoły w dworku mistrza Paderewskiego wszyscy zapamiętali, tym bardziej, że uczestniczyło w nim wielu znamienitych gości.

Docenili Was także mieszkańcy, którzy przybyli na przedstawienie do sali teatralnej przy kościele, na piknik patriotyczny w Tuchowie oraz obchody Święta Niepodległości w Koszycach Wielkich.

Każdy z Was pracował na najwyższych obrotach a swoje role przepięknie odtworzyliście:

Prowadzący:
Sebastian – 3TI, Klaudia – 4LO.

Aktorzy:
Dziadek – Adrian – 3TI, Wnuczek – Bartosz – 3TI, Ignacy Jan Paderewski – Mateusz – 3TI, Helena Paderewska – Kinga – 4TH, Ojczyzna – Maja – 4LO, Chłopak – Jakub – 3TI, Żołnierz 1 – Dawid – 3TI, Żołnierz 2 – Jakub – 3TI, Żołnierz 3 – Janusz – 1TI, Gazeciarz I – Marcel – 4LO, Gazeciarz II – Jakub – 3LO, Gazeciarz III – Jakub – 3TI, Mama – Maja – 4LO, Córeczka Ania – Sylwia – 1TF, Synek Michałek – Jakub – 3LO.

Obsada muzyczna:
Jakub – 3TI, Szymon – 1BSI, Wiktoria – 4TG, Janusz – 1TI, Sylwia – 1TF, Wiktoria – 1TF, Milena – 1TH, Katarzyna – 1TF.

Za obsługę sprzętu i nagłośnienia byli odpowiedzialni:
Jakub – absolwent klasy 4TI, Michał – 4TI, p. Wojciech, nauczyciel wychowania fizycznego, p. Mirosław, nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych.

Za przygotowanie układu tanecznego odpowiedzialna była pani Katarzyna, nauczyciel wychowania fizycznego.

Osoby tańczące poloneza:
Marcel – 4LO, Maja – 4LO, Damian – 4TG, Wiktoria – 4TG, Arkadiusz – 4TH, Martyna – 4TH, Wiktoria – 2TH, Karolina – 4LO, Mikołaj – 3LO, Jakub – 3LO, Klaudia – 4LO, Mateusz – 4TŻ, Zuzanna – 3LO, Krystian – 3LO, Aleksandra – 3LO, Mateusz – 3LO, Karolina – 3LO, Miłosz – 4TŻ, Katarzyna – 4LO.

Dziękuję także poszczególnym klasom, które mimo niesprzyjającej pogody przyszły do dworku podziwiać pracę swoich kolegów i świętować Dzień Patrona. Dziękuję wychowawcom oraz innym nauczycielom, którzy przyprowadzili i odprowadzili uczniów po uroczystości do szkoły.

Dziękuję również:

  • p. dyrektorowi za zorganizowanie dorożki,
  • p. Monice za zakup drożdżówek dla młodzieży,
  • p. Sabinie, p. Lucynie za pomoc w przygotowaniu ciepłej herbaty dla uczniów,
  • p. Agnieszce za wykonanie fryzury dla aktorów,
  • p. Andrzejowi za przygotowanie wystawy poświęconej I. J. Paderewskiemu,
  • p. Anecie, p. Sabinie, p. Jowicie, p. Andrzejowi, p. Katarzynie za pomoc w uporządkowaniu sali koncertowej po uroczystości,
  • p. Anecie, p. Jowicie, p. Pawłowi za nagranie materiału filmowego i robienie zdjęć podczas uroczystości,
  • p. dyrektorowi za wypożyczenie oraz przywiezienie strojów narodowych z Tarnowa i legionowych z Tuchowa,
  • p. Anecie i p. Jackowi za przywiezienie i odwiezienie strojów narodowych do Tarnowa,
  • p. Teresie, p. Monice, p. Jolancie, p. Annie p. Edycie za przygotowaniu poczęstunku.

Dziękuję wszystkim, którzy ze mną pracowali podczas uroczystości, a których nie wymieniłam.

Lista uczniów tańczących nie została ułożona alfabetycznie z uwagi na różnorodność zadań dla uczniów i czas ich wykonania.

Beata Porębska, wicedyrektor szkoły

Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie Dnia Patrona: wicedyrektor szkoły Beacie Porębskiej, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, rodzicom oraz naszym dzieciom – młodzieży serdecznie dziękuję. Podziękowanie kieruję na ręce koordynatora i pomysłodawcy całego przedsięwzięcia pani wicedyrektor Beaty Porębskiej.
Józef Parys, dyrektor szkoły

Podobne posty

Zakończenie roku szkolnego w klasach  programowo najwyższych liceów ogólnokształcących oraz techników

Dyrektor

Pożegnanie klas maturalnych

szef

XIX Dzień Papieski – 16.10.2019r

szef
Skip to content