uroczystości szkolne

Dzień Patrona

Pamięć wielkiego artysty, wirtuoza klawiatury, patrioty kultywowana jest zgodnie z chlubną tradycją naszej szkoły w Kąśnej Dolnej, miejscu szczególnie ważnym dla mistrza Ignacego Jana Paderewskiego.

16 listopada 2023 roku cała nasza społeczność szkolna zebrała się w sali koncertowej posiadłości światowej sławy pianisty, aby jeszcze raz podziwiać jego niekwestionowany autorytet. Gdy wybrzmiały ostanie tony „Hymnu Niepodległej”, głos zabrał Pan Dyrektor Józef Parys, który powitał znamienitych gości. Wśród nich znaleźli się: Dyrektor Departamentu Edukacji z Urzędu Marszałkowskiego, Pan Dariusza Styrna, Starosta Powiatu Tarnowskiego, Pan Roman Łucarz, Starosta Powiatu Gorlickiego, Pani Maria Gubała, wizytator naszej szkoły, reprezentujący Małopolską Kurator Oświaty Barbarę Nowak, Pan Jacek Partyński, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej pan Michał Masłowski, Skarbnik Gminy Bobowa Pani Zdzisława Iwaniec, reprezentująca Burmistrza Gminy Bobowa, Wacława Ligęzę, Radni Powiatu Tarnowskiego  na czele z przewodniczącą Komisją Oświaty panią Grażyną Karaś, Przewodniczący Rady Gminy Cieżkowice, Pan Michał Koralik, Radni Gminy Ciężkowice na czele z przewodniczącym Komisji Oświaty Panem Robertem Truchanem, skarbnik Gminy Ciężkowice, Pani Dorota Popiela, Przedstawiciele Bractwa Kurkowego z Tarnowa, Ciężkowic i Gorlic, Kustosz Muzeum Krakowa, Pan Wacław Szczepanik, przedstawiciele Zakładów Mechanicznych Tarnów S. A. i Grupy Azoty S. A., dyrektorzy szkół podstawowych Gminy Ciężkowice, Wicedyrektorzy: I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie i I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowskiej Tarnowskiej, przedstawiciele służb mundurowych, Zastępca Dyrektora Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, Pan Ryszard Zabielny.

Istotnym punktem celebracji tego niezwykłego dnia połączonego  ze 105 rocznicą odzyskania niepodległości  było wręczenie Staroście Powiatu Tarnowskiego, panu Romanowi Łucarzowi przez uczniów naszej społeczności „u mistrza Paderewskiego” pamiątkowej szabli-dowodu ogromnej wdzięczności. Obdarowany, nie kryjąc wzruszenia, w swojej przemowie podkreślił rolę budowania tożsamości narodowej oraz istotę wolności współczesnego człowieka. Ogromne zasługi na tym polu miał przecież Ignacy Jan Paderewski, który „celem swego istnienia uczynił  myśl o Polsce wielkiej, silnej i niepodległej. O wartościach, którym hołdował  „ten wierny syn Ojczyzny” wspominali  także w swoich wystąpieniach  zaproszeni goście, pani Maria Gubała, Starosta Powiatu Gorlickiego oraz pan Stanisław Kuropatwa, burmistrz Ciężkowic.

Potem na scenie zobaczyliśmy spotkanie dwóch wielkich postaci naszej Niepodległości –Józefa Piłsudskiego z Ignacym Janem Paderewskim – mowa oczywiście o fragmencie spektaklu wykonanym  przez uczniów naszego zespołu szkół pod czujnym okiem  i opieką pani Anety Kapałki, nauczyciela języka polskiego i historii. Bohaterowie spotkali się pierwszy raz 4 stycznia 1919 roku i potem wielokrotnie przez cały rok. W istocie było to  zderzenie dwóch przeciwstawnych sobie osobowości. Różniło ich wszystko: wychowanie, poglądy, sposób bycia, majątek, zwyczaje, ale łączyło jedno „Polska” i to dla niej się spotykali i potrafili wypracować kompromis. Inscenizacja ukazała nam również Paderewskiego jako młodego wirtuoza, salonowca,  polityka, a prywatnie również męża.

Spektakl zelektryzował publiczność perfekcją wykonania, niepowtarzalnością, niesamowitym talentem wokalnym i aktorskim naszej młodzieży. Jednym słowem uczniowie oczarowali. Jeszcze długo po zakończeniu przedstawienia nie milkły echa zachwytu i podziwu.

Na ekranie mogliśmy zobaczyć także naszych młodych aktorów, którzy wzięli udział w spocie promocyjnym w ramach projektu: Stop hejtowi, mowie nienawiści i agresji”. realizowanego w zadaniu publicznym Województwa Małopolskiego na lata 2023-2024 „PRAWO I JA – EDUKACJA MIĘDZYPOKOLONIOWA”. Projekt realizuje Bractwo Kurkowe w Ciężkowicach we współpracy z Zakładem Karnym w Tarnowie, Sądem Okręgowym w Tarnowie oraz Policją wraz ze szkołami z terenu Województwa Małopolskiego w tym naszą placówkę, naszą  szkołą „u mistrza Paderewskiego” w Ciężkowicach. Jest to niezwykle ważna i potrzebna inicjatywa, która dotyka istotnego problemu wśród młodzieży.

Kolejnym punktem uroczystości było podsumowanie II Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Ojcowie Niepodległości…” o szablę Józefa Piłsudskiego. Edycja poświęcona była osobie marszałka Józefa Piłsudskiego. Konkurs został zorganizowany przez naszą placówkę oraz Bractwo Kurkowe w Ciężkowicach, a otrzymał olbrzymienie wyróżnienie w Honorowym Patronacie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Wpisuje się  on  także w obchody 675-lecie lokacji miasta Ciężkowice oraz 25-lecie przywrócenia praw miejskich utraconych w okresie międzywojennym.  Nagrody wręczono w trzech kategoriach.

Mistrzem Pióra została Zuzanna Wcisło reprezentująca I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej

Mistrzem Słowa został Kacper Szymański reprezentujący I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie

Mistrzem Wiedzy Ogólnej została Zuzanna Wcisło reprezentująca I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej

Laureatem Konkursu Historycznego po zsumowaniu trzech kategorii został Kacper Szymański reprezentujący I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie. Jako nagrodę otrzymał replikę szabli Józefa Piłsudskiego wzór 1917. II miejsce zajął Oliver Patorski reprezentujący I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie. III miejsce zajęła Zuzanna Wcisło reprezentująca I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Ostatnim akcentem uroczystości było wręczenie medali pamiątkowych. Obdarowanymi zostali: Starosta Powiatu Tarnowskiego, Pan Roman Łucarz, Starosta Powiatu Gorlickiego, pani Maria Gubała, Burmistrz Ciężkowic, Pan Stanisław Kuropatwa, Burmistrz Bobowej, Pan Wacław Ligęza, Dyrektor Muzeum Historycznego, Pan Michał Niezabitowski, Dyrektor centrum Paderewskiego, Pan Łukasz Gaj.

                                                                       Sylwia Kmiecik, nauczyciel języka polskiego

Podobne posty

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Dyrektor

Szkolny Konkurs Piosenki Europejskiej

szef

Zakończenie roku szkolnego 2018/19

szef
Skip to content