ogłoszenia

Rekrutacja na kursy zawodowe

W dniu 5 grudnia 2022 r. w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
prowadzona jest rekrutacja na kursy zawodowe dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Tarnowskiego.
Formularze rekrutacyjne należy składać do 16 grudnia 2022 r. u szkolnego lidera Teresy Sławuta.
Celem kursów jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki dostępne są
na stronie www.mistrzowiewzawodzie.pl w zakładce Dokumenty – Regulamin rekrutacji oraz na stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie.

Wykaz kursów dla uczniów ZSOiZ w Ciężkowicach

1. Kurs zawodowy: kurs barmański (1)
• Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSOiZ w Ciężkowicach
• Miejsce prowadzenia zajęć: ZSOiZ w Ciężkowicach
• Wymiar zajęć: 40 godz.
(1) uczeń musi być pełnoletni na dzień 1 stycznia 2023 r.

2. Kurs zawodowy: kurs baristy (2)
• Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSOiZ w Ciężkowicach
• Miejsce prowadzenia zajęć: ZSOiZ w Ciężkowicach
• Wymiar zajęć: 25 godz.
(2) uczeń musi mieć ukończone 16 lat na dzień 1 stycznia 2023 r.

3. Kurs zawodowy: prawo jazdy kat B (3)
• Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne dla uczniów będą się odbywały
w CKZiU w Tuchowie i w ZSP w Zakliczynie lub innej szkole realizującej projekt
• Wymiar zajęć: określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r sprawie szkolenia osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
• Uczestnik kursu musi być pełnoletni lub osiągnie pełnoletność najpóźniej
31 marca 2023 r.)
• Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za egzamin państwowy

Uczestnicy kursu – 20 uczniów – ZSOiZ w Ciężkowicach
(3) uczeń musi być pełnoletni na dzień 31 marca 2023 r.

 

Teresa Sławuta, szkolny lider projektu

Podobne posty

Najlepsi w Powiecie Tarnowskim – Perspektywy 2018

szef

Konkurs plastyczny ”Pomaganie jest fajne- Nie każdy bohater nosi pelerynę!”

szef

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.”

szef
Skip to content