Hala Widowiskowo-Sportowa

Dyrektor
DOKUMENTY:
STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. I. J. PADEREWSKIEGO W CIĘŻKOWICACH Tekst jednolity obowiązuje od 1 grudnia 2019 r. ze zmianami: 30 sierpnia 2023 roku – ROZDZIAŁ XIII – HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA – § 44;  ROZDZIAŁ XV – NAUCZCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY – § 54 (KOMPETENCJE KIEROWNIKA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ)
2023-05-31 – Uchwała nr LVI-482-23 Rady Miejskiej w Ciężkowicach w w sprawie przyjęcia Regulaminu wynajmu Hali Widowiskowo-Sportowej w Ciężkowicach
KIEROWNIK HALI WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ:

mgr inż. Michał Koralik

 • e-mail: hala.sportowa.zsoiz.ciezkowice@gmail.com
 • tel.: 666 036 726

PROTOKOŁY W SPRAWIE BEZPŁATNEGO KORZYSTANIA:

2024-01-11 – Protokół HW-S Ciężkowice

WOLNE TERMINY:

2024

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
Wolne terminy – styczeń 2024 r. Wolne terminy luty 2024 r. Wolne terminy marzec 2024 r. Wolne terminy – kwiecień 2024 r. Wolne terminy – maj 2024 r.

Wolne terminy – czerwiec 2024 r.

Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

 

       

 

2025

ODPŁATNOŚĆ:

 1. Odpłatność za wynajem Hali Sportowej zgodnie z cennikiem odbywać się będzie  wyłącznie przelewem na konto bankowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących
  i Zawodowych w Ciężkowicach NR: 96 1240 5194 1111 0000 5247 1197 w Banku Pekao SA Oddział w Tarnowie.
 2. Tytuł przelewu: wynajem za okres/termin/ ilość godzin/pomieszczenie – arena z zapleczem sanitarnym/ bez zaplecza sanitarnego; sektor – z zapleczem sanitarnym/ bez zaplecza sanitarnego; sala; siłownia; tenis.
 3. Odpłatność za wynajem musi być do dokonana przed rozpoczęciem korzystania
  z Hali, nie później niż :

  1. w miesiącach styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad do 3 ostatnich roboczych dni miesiąca,
  2. w miesiącach marzec, czerwiec, wrzesień do 5 ostatnich dni roboczych miesiąca,
  3. w grudniu nie później niż do 20 grudnia.
 4. Opłaty wniesione za wynajem w przypadku nie pojawienia się grupy nie podlega zwrotowi.
 5. Wynajmującemu będzie wystawiona faktura VAT.

PLAN EWAKUACYJNY

ZDJĘCIA (w opracowaniu)

 

MONITORING WIZYJNY

z Regulaminu Monitoringu Wizyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach z dnia 26. 02. 2021 r.

Hala Widowiskowo-Sportowa objęta monitoringiem wizyjnym:

 1. Na zewnątrz – parking przy hali sportowej;
 2. Wejście główne do budynku hali sportowej;
 3. W ciągach komunikacyjnych (korytarze);
 4. Sala gimnastyczna.

 

Józef Parys, dyrektor szkoły

Skip to content