akcje i projekty ogłoszenia

Projekt „Mój rozwój- moja przyszłość II”

Projekt realizowany jest w ramach X Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

Adresatami projektu są uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w naszej szkole. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.  W ramach projektu realizowane są zajęcia, które poszerzają ofertę edukacyjną naszej szkoły, rozwijają  uzdolnienia i zainteresowania uczniów, pomagają lepiej przygotować się do egzaminu maturalnego, a w razie potrzeby nadrobić zaległości na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.

Obecnie realizujemy następujące działania:

  • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, biologii, geografii i języka angielskiego.
  • Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów – z matematyki, biologii, geografii, chemii,  języka niemieckiego i informatyki.
  •  Koło zainteresowań z informatyki.
  • Doradztwo zawodowe służące wspieraniu uczniów w procesie przygotowania
    do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu.

 We wrześniu przeprowadzona  została rekrutacja uczestników do poszczególnych form wsparcia.  W pierwszej fazie realizacji projektu zajęcia odbywały się w formie tradycyjnej, później na krótko zostały zawieszone a od listopada realizowane są w formie  zdalnej. Uczniowie w czasie rzeczywistym  uczestniczą w zajęciach ze swoich domów a nauczyciele ich udział w zajęciach dokumentują w formie print screenów. (zobacz zdjęcia)             W ramach projektu cały czas wzbogacana jest baza dydaktyczna szkoły.  Zakupiono liczne pomoce dydaktyczne np.: repetytoria, zbiory zadań, zadania i arkusze maturalne, atlasy geograficzne, plansze dydaktyczne, mapy ścienne, tangramy, łamigłówki i puzzle matematyczne, zestawy fiszek  i gry dydaktyczne do nauki języka angielskiego, wieszak
i mobilny stojak na mapy, rolety okienne oraz 6 szaf na dokumenty i pomoce. Czekamy na dostawę monitorów interaktywnych, licznego sprzętu komputerowego, kserokopiarki, drukarek itp., które ułatwią i uatrakcyjnią  proces dydaktyczny w naszej szkole.

Szkolny lider projektu – Lucyna Burnus

Podobne posty

Ogólnopolski Dzień Matematyki

szef

Dzień Patrona Szkoły

szef

Drodzy Rodzice, Uczniowie!

szef
Skip to content