uroczystości szkolne

Dzień Komisji Edukacji Narodowej i Dzień Papieski

14 października to szczególny dzień dla wszystkich pracowników edukacji oraz pracowników związanych z codziennym funkcjonowaniem szkoły. Dzień ten upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela.

16 października to dla Kościoła w Polsce nie tylko wspomnienie liturgiczne św. Jadwigi Królowej ale także od 44 lat kolejna rocznica wyboru na stolicę Piotrową Księdza Kardynała Karola Wojtyły, który przybrał imię Jana Pawła II. Postać dziś już świętego papieża jest nam szczególnie bliska przez związek terytorialny, urodził się i pracował jako ksiądz i później biskup na południu Polski. Osoba ta jest bliska również przez sam styl bycia, posługi i prowadzenia owczarni ku Chrystusowi.

W naszej szkole „u mistrza Paderewskiego” z tej okazji dnia 15 października 2022 roku odbyły się obchody tych dwóch ważnych świąt. W obchodach szczególnie zwrócona została uwaga na aspekt edukacyjny i wychowawczy nauczycieli. Powiązaliśmy te elementy z nauczaniem Jana Pawła II dotyczącego pracy pedagogicznej. Święty Jan Paweł II kiedyś mówił: „Żyjemy w czasach duchowego chaosu, zagubienia i zamętu w których do głosu dochodzą różne tendencje liberalne i laickie, często w sposób otwarty wykreśla się Boga, z życia społecznego, wiarę chce się zredukować, do sfery czysto prywatnej a w postępowanie moralne ludzi wsącza się szkodliwy relatywizm. Szerzy się obojętność religijna. Kościół w pierwszym rzędzie oczekuje od was – nauczycieli – że poświęcicie wszystkie siły aby głosić prawdę o krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa współczesnemu pokoleniu Polaków i przeciwstawić się największej pokusie naszych czasów – odrzuceniu Boga – Miłości”. Świadomi tego wyzwania przypomnieliśmy sobie je na nowo i chcemy za tymi słowami papieża Polaka podążać. Uroczysta akademia była także okazją do nagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkoły.

ksiądz Grzegorz Banaś, katecheta

14 października – Święto Komisji Edukacji Narodowej

Nauczyciel – Wychowawca – Tegoroczne święto w cieniu nauczania personalistycznego Jana Pawła II:
1. Prymat godności człowieka; człowiek jest podmiotem, a nie przedmiotem; jest kimś, a nie czymś, czym można manipulować, posługiwać się jak rzeczą; człowiek ma prymat przed rzeczą,
2. Prymat postawy „bardziej być” niż „więcej mieć”; przeciwstawienie się walce o maksymalny zysk nawet kosztem godności ludzkiej, niszczenia środowiska naturalnego, życia nienarodzonych,
3. Prymat etyki przed techniką; by technika nie prowadziła do coraz szybciej postępującej degradacji człowieka, ładu społecznego i środowiska naturalnego,
4. Prymat miłości przed sprawiedliwością; sprawiedliwość sama nie wystarcza, może być spaczoną, gdy zabraknie w niej miłości i braterskich stosunków międzyludzkich.
Jan Paweł II Wielki

Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej  mam zaszczyt złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom szkoły: nauczycielom, wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi niegasnącej pasji w wykonywaniu swoich obowiązków, radości i uśmiechu każdego dnia.

Życzę, by aktywna i twórcza postawa znajdowała uznanie w oczach uczniów i ich rodziców oraz była źródłem osobistej satysfakcji.

Dziękuję za wszelkie działania i prace zlecone i te wynikające z Waszego zaangażowania i wciąż trwającej oraz rozwijanej pasji bycia dla młodzieży. Dziękuję za Wasz trud, który wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły „u mistrza Paderewskiego” w Cieżkowicach i kształtuje korzystny jej wizerunek.

Naszym wychowankom , uczniom  życzę, by zawsze mieli w sobie świadomość, że są niezwykli… wyjątkowi i tylko potrzeba stanąć naprzeciw osoby – mentora, wychowawcy, nauczyciela, który pomoże to odkryć, który to wzmocni, który da poczucie bezpieczeństwa i okaże wsparcie w trudach kształtowania charakteru, który będzie towarzyszył i wydobędzie z Was to co najlepsze.

Józef Parys, dyrektor szkoły

 

 

Podobne posty

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Dyrektor

Uroczyste pożegnanie klas maturalnych

szef

Dzień Edukacji Narodowej u mistrza Paderewskiego

szef
Skip to content