ogłoszenie

Zebranie z rodzicami – 11. 01. 2023r.

W dniu 11. 01. 2023 r. o godzinie 1500  rozpocznie się spotkanie z dyrektorem szkoły. Następnie odbędzie się zebranie z Rodzicami .

Program zebrania:
1. Szkoła dla rodziców: „„poMOC, a nie przeMOC, Dyrektor Szkoły Józef Parys – 1500  na podstawie wykładu z dn. 18. 12. 2022 r. st. asp. Michała Frużyńskiego, Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

[…] Cykle przemocy w rodzinie:

  • budowa napięcia,
  • atak faktyczny,
  • okres miodowy.

Podstawa prawna:

art. 9d. ustawy 29. 07. 2005 r. o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie: Nie jest wymagana zgoda osoby dotkniętej przemocą, by założyć NIEBIESKĄ KARTĘ

15aa. ust. 1 Ustawy o Policji: Osoba dotknięta przemocą w rodzinie może otrzymać nakaz/zakaz opuszczenia mieszkania/domu (gospodarstwa domowego) i bezpośredniego otoczenia w metrach na 14 dni od dnia następnego. Przedłużenia może dokonać sąd: na okres trzech miesięcy. Może nastąpić również zatrzymanie na 48 godzin.

  • Bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego – Podstawa prawna 15a. ust. 1 Ustawy o Policji ZATRZYMANIE /48 godzin/ Następnie Policja może wydać NAKAZ lub ZAKAZ /14 dni/
  • Zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego – Podstawa prawna 15aa. ust. 1 Ustawy o Policji WYDANIE NAKAZU lub ZAKAZU /14 dni/ […]

2. Spotkanie z wychowawcami klas – 1530.

Zebrania z wychowawcami odbędą się w następujących salach:

Lp. Klasa Wychowawca SALA
1. Klasa ITI  Kapałka Aneta 302
2. Klasa ITHI  Burnus Lucyna 306
3. Klasa ITFŻ  Piekarz Weronika 203
4. Klasa I BS Martyna Justyna 103
5. Klasa II BS Jezierska Katarzyna 308
6. Klasa II THI Gucwa Agnieszka 209
7. Klasa IITFŻ Szumińska Magdalena 309
8. Klasa III LO Łaś Aleksandra 207
9. Klasa III TFŻ Szwalec Edyta 408
10. Klasa III THI Pater Wojciech 304
11. Klasa IV TFŻ– po Gimnazjum Mastalska Jolanta 205
12. Klasa IV LO Paluch Karolina 403
13. Klasa IV THI – po Gimnazjum Jurkiewicz-Drąg Jowita 210
 14. Klasa IV TFŻ Gut Katarzyna 410

Wpłatę na Radę Rodziców można dokonać przelewem na konto Rady Rodziców w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego: 24 8591 0007 0291 0350 1629 0001.W opisie przelewu proszę o zapis: Nazwisko i imię , klasa

Józef Parys, dyrektor szkoły

Podobne posty

Zebranie z rodzicami klas pierwszych – 01. 09. 2023 r.

Dyrektor

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”

szef

Harmonogram pracy zdalnej pedagoga szkolnego

szef
Skip to content