goście i prelekcje

Spotkania zawodoznawcze

W ramach spotkania zawodoznawczego gościliśmy w naszej szkole Pana mgr inż. Krzysztofa Ścirę
z firmy desi9n.pl, który jest doświadczonym programistą oraz trenerem IT. W spotkaniu
uczestniczyło liczne grono uczniów, którzy z zainteresowaniem słuchali prowadzącego. Poruszone
zostały tematy związane z obecną sytuacją na rynku pracy, zasadami rekrutacji i oczekiwaniami
pracodawców. Omówione zostały przykładowe ścieżki kształcenia i szczeble rozwoju kariery.
Pan Krzysztof z entuzjazmem dzielił się z nami swoim doświadczeniem zawodowym i dał wiele
praktycznych wskazówek, motywując młodych do działania, rozwoju i stawiania sobie wymagań.
W dalszej części spotkania poruszone zostały zagadnienia ściśle związane z branżą informatyczną
i programowaniem. Był to duży zastrzyk wiedzy dla naszych informatyków i mam nadzieję, duża
zachęta do zgłębienia wiedzy z tej dziedziny. Nie zabrakło też pytań do trenera i deklaracji dalszej
współpracy. Bardzo dziękujemy Panu Krzysztofowi!

Justyna Martyna, Szkolny doradca zawodowy

Podobne posty

Spotkanie z panem Tadeuszem Płużańskim

szef

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wyskitnej u Mistrza Paderewskiego

szef

Spotkanie młodzieży z doradcami zawodowymi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Dyrektor
Skip to content